Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van tweedelijns FOLFOX versus actieve symptoomcontrole voor gevorderd galwegcarcinoom


Prof. Juan ValleGevorderd galwegcarcinoom (ABC) heeft een slechte prognose. De standaard eerstelijns behandeling is cisplatine plus gemcitabine, maar er is geen robuuste evidentie voor een tweedelijns behandeling. De multicenter fase 3-studie ABC-06 in het Verenigd Koninkrijk heeft FOLFOX (folinezuur, fluorouracil, en oxaliplatine) als tweedelijns behandeling voor ABC geëvalueerd. Prof. Juan Valle (University of Manchester) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

ABC-06 werd uitgevoerd in twintig centra. De studie includeerde volwassen patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch galwegcarcinoom, progressie op eerstelijns cisplatine-gemcitabine, en een ECOG performance status 0 of 1. De patiënten werden gerandomiseerd naar actieve symptoomcontrole (ASC; n=81) of ASC plus FOLFOX (n=81). Het primaire eindpunt was overall survival.

De mediane follow-up was 21,7 maanden (IQR 17,2-30,8). De figuur laat zien dat de mediane OS 6,2 maanden bedroeg in de ASC plus FOLFOX-groep versus 5,3 maanden in de ASC-groep (aHR 0,69; p=0,031). Het overlevingsprofijt werd gezien in alle onderscheiden subgroepen. Graad 3 tot en met 5 adverse events werden gerapporteerd voor 69% van de patiënten in de ASC plus FOLFOX-groep (inclusief 3 graad 5 AEs) en voor 52% van de patiënten in de ASC-groep. De meest-frequente FOLFOX-gerelateerde graad 3 tot en met 5 AEs waren neutropenie (12%), vermoeidheid of lethargie (11%), en infectie (10%).

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van FOLFOX aan ASC voor ABC na progressie op eerstelijns cisplatine-gemcitabine resulteerde in klinisch relevante verbetering van OS.

1.Lamarca A, Palmer DH, Singh Wasan H et al. Second-line FOLFOX chemotherapy versus active symptom control for advanced biliary tract cancer (ABC-06): a phase 3, open-label, randomised, controlled trial. Lancet Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 3 ABC-06 study in the UK evaluated FOLFOX as second-line therapy for advanced biliary tract cancer after progression on cisplatin-gemcitabine. Addition of FOLFOX to active symptom control resulted in clinically meaningful improvement of overall survival. The improvement was seen in all subgroups.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren