Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van vier cycli CHOP plus zes doses rituximab versus zes cycli R-CHOP voor gunstige-prognose B-cel lymfoom


De standaard-behandeling voor agressief B-cel non-Hodgkin lymfoom is zes cycli R-CHOP. De behandeling is geassocieerd met toxiciteiten. De multinationale fase 3-studie FLYER heeft onderzocht of vier cycli CHOP plus zes doses rituximab niet-inferieur is aan zes cycli R-CHOP voor B-cel NHL met gunstige prognose in jongere patiënten (leeftijd tot en met zestig jaar). Dr. Viola Poeschel (Saarland Universität, Duitsland) en collega’s publiceren de studie vandaag in The Lancet.1

FLYER werd uitgevoerd in 138 centra in vier Europese landen en Israël. De studie includeerde patiënten met stadium I of II ziekte, normaal LDH, ECOG performance status 0 of 1, en maximale tumordiameter kleiner dan 7,5 cm. De patiënten werden gerandomiseerd naar zes cycli R-CHOP (n=295) of vier cycli R-CHOP plus twee extra doses rituximab. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving na drie jaar. Na mediaan 66 maanden follow-up (IQR 42-100) was de drie-jaars PFS 96% (95%-bti 94-99) in de groep met vier cycli R-CHOP plus twee doses rituximab; 3% beter dan de drie-jaars PFS in de groep met zes cycli R-CHOP (de ondergrens van het 95%-bti voor het verschil was 0%). In de vier-cycligroep werden 294 hematologische en 1036 niet-hematologische adverse events gezien, versus 426 hematologische en 1280 niet-hematologische AEs in de zes-cycligroep. Twee patiënten overleden, beiden in de zes-cycligroep.

De onderzoekers concluderen dat in jonge patiënten met agressief B-cel NHL met gunstige prognose, vier cyli R-CHOP plus twee doses rituximab niet-inferieur was aan zes cycli R-CHOP, met relevante vermindering van toxische effecten.

1.Poeschel V, Held G, Ziepert M et al. Four versus six cycles of CHOP chemotherapy in combination with six applications of rituximab in patients with aggressive B-cell lymphoma with favourable prognosis (FLYER): a randomised, phase 3, non-inferiority trial. Lancet 2019;394:2271-2281

Summary: The multinational phase 3 noninferiority study FLYER found that four cycles of CHOP plus six applications of rituximab was non-inferior to six cycles of R-CHOP for aggressive B-cell non-Hodgkin lymphoma with favorable prognosis in young patients, with relevant reduction of toxic effects.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren