Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Feasibiliteit van weglaten van dexamethason bij wekelijks paclitaxel voor mammacarcinoom


Dr. Ana Luisa de Castro BaccarinOngeveer 90% van de paclitaxel hypersensitiviteitsreacties (HSRs) in patiënten die wekelijks paclitaxel krijgen voor vroeg-stadium mammacarcinoom vinden plaats tijdens de eerste tien tot vijftien minuten van de eerste twee infusies. Dr. Ana Luisa de Castro Baccarin (Istituto Brasileiro de Controle do Câncer, São Paulo) en collega’s hebben onderzocht of het veilig is profylactisch dexamethason weg te laten vanaf de derde week van de behandeling. Ze publiceren de studie online in Supportive Care in Cancer.1

De studie includeerde patiënten met vroeg-stadium mammacarcinoom die gedurende twaalf weken wekelijks paclitaxel 80 mg/m2 kregen. Gedurende de eerste twee weken kregen de patiënten ook dexamethason 20 mg, ranitidine 50 mg, en diphenhydramine 50 mg. Indien geen graad 3 of 4 HSRs optraden werd met ingang van de derde week dexamethason weggelaten, terwijl ranitidine en diphenhydramine werden voortgezet. Het primaire eindpunt van de studie was de incidentie van HSRs tijdens de behandelperiode. Secundaire eindpunten waren kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30) en veranderingen van lichaamsgewicht.

De studie includeerde vijfentwintig patiënten die tezamen driehonderd paclitaxel-infusiecycli kregen die werden geëvalueerd voor HSRs. De overall incidentie van HSRs was twee gebeurtenissen (0,6%), die beide plaatsvonden tijdens de eerste week. Er waren geen gevallen van graad 3 of 4 HSRs of anafylaxe. De scores voor de kwaliteit van leven veranderden niet significant voor de algemene gezondheid of symptomen, en er waren geen klinisch relevante verandering in lichaamsgewicht tijdens de behandelperiode.

De onderzoekers concluderen dat weglaten van dexamethason vanaf de derde week van de paclitaxel-behandeling feasible is. De incidentie van HSRs in de studie was vergelijkbaar met wat is gerapporteerd voor studies met twaalf weken dexamethason.

1.De Castro Baccarin AL, Irene MN, de Iracema Gomes Cubero D et al. The feasibility of dexamethasone omission in weekly paclitaxel treatment for breast cancer patients. Supp Care Cancer 2018; epub ahead of print

Summary: A study in Brazil (25 patients) found that dexamethasone withdrawal from week 3 to week 12 in early stage breast cancer treated with weekly paclitaxel was feasible.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren