Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

FOLFIRI plus bevacizumab of aflibercept na falen van FOLFOX-bevacizumab voor metastatisch colorectaalcarcinoom


Dr. Edouard AuclinEerdere studies hebben laten zien dat na falen van eerstelijns FOLFOX-bevacizumab voor metastatisch colorectaalcarcinoom (mCRC) toevoegen van bevacizumab of aflibercept aan tweedelijns FOLFIRI vergeleken met alleen FOLFIRI geassocieerd was met verbetering van de overleving. De multicenter retrospectieve BEFLICO-studie in Frankrijk heeft bevacizumab met aflibercept in deze setting vergeleken. Dr. Edouard Auclin (Hôpital Européen Georges Pompidou, Parijs) en collega’s publiceren de studie in het International Journal of Cancer.1

De studie includeerde 681 patiënten van 36 centra. De mediane leeftijd was 64,2 jaar; en 45,2% van de patiënten waren mannen. De meeste patiënten hadden RAS-gemuteerde tumoren (80,8%) en synchrone metastasen (85,7%). Er waren 355 patiënten die na falen van FOLFOX-bevacizumab in tweede lijn FOLFIRI plus bevacizumab kregen en 326 patiënten die FOLFIRI plus aflibercept kregen. De mediane progressievrije overleving was 6,0 maanden in de bevacizumabgroep versus 5,1 maanden in de afliberceptgroep (p<0,0001), en de mediane overall survival was 13,0 maanden in de bevacizumabgroep versus 10,4 maanden in de afliberceptgroep (p<0,0001). In multivariate analyse gecorrigeerd voor leeftijd, performance status, PFS op eerste lijn, resectie van de primaire tumor, metastaselocatie, en RAS/BRAF-status bleef FOLFIRI-bevacizumab geassocieerde met betere OS dan FOLFIRI-aflibercept (HR 0,71; p=0,0003).

De onderzoekers concluderen dat na falen van eerstelijns FOLFOX-bevacizumab voor mCRC, tweedelijns FOLFIRI-bevacizumab resulteerde in betere uitkomsten dan tweedelijns FOLFIRI-aflibercept.

1.Torregrosa C, Pernot S, Vaflard P et al. FOLFIRI plus bevacizumab or aflibercept after FOLFOX-bevacizumab failure for colorectal cancer (BEFLICO): an AGEO multicenter study. Int J Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: The French multicenter retrospective BEFLICO study found that after failure of first-line FOLFOX-bevacizumab for mCRC, FOLFIRI-bevacizumab was associated with longer PFS and OS compared with FOLFIRI-aflibercept.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren