Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Follow-up van fase 2 ICLL-07 FILO-studie van vaste-duur MRD-geleide benadering voor CLL


Dr. Anne-Sophie MichalletIn recente studies van eerstelijns vaste-duur benaderingen voor CLL zijn veelbelovende resultaten gezien, maar er zijn nog niet veel lange-termijn gegevens beschikbaar. De Franse multicenter fase 2-studie ICLL-07 FILO is een van deze studies, met inmiddels meer dan drie jaar mediane follow-up. Dr. Anne-Sophie Michallet (Centre Léon Bérard, Lyon) en collega’s publiceren lange-termijn resultaten van de studie in Blood.1De studie includeerde 135 medisch-fitte patiënten met niet-eerder behandeld CLL. Ze kregen negen maanden obinutuzumab-ibrutinib inductiebehandeling, waarna de 130 evalueerbare patiënten werden onderscheiden op grond van meetbare residuele ziekte (MRD)-status. De 10 patiënten in complete remissie met beenmerg MRD <0,01% kregen nog zes maanden ibrutinib. De 120 patiënten in partiële remissie en/of met beenmerg MRD ≥0,01% kregen bovendien vier cycli immuunchemotherapie (fludarabine/cyclofosfamide-obinutuzumab). Na het eind van de behandeling werd de respons iedere drie maanden gevolgd en de bloed-MRD status iedere zes maanden.

De follow-up was mediaan 36,7 maanden na het begin van de behandeling. Het percentage patiënten die na drie jaar progressievrij waren bedroeg 95,7% (95%-bti 92,0-99,5) en het percentage patiënten die na drie jaar in leven waren bedroeg 98% (95%-bti 95,1-100). Het percentage patiënten met perifeer-bloed MRD < 0,01% was 97% na zestien maanden en 89% na veertig maanden. Er waren geen nieuwe adverse events na het eind van de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat in fitte patiënten met niet-eerder behandeld CLL een vaste-duur MRD-geleide benadering resulteerde in goede overlevingspercentages, persistent MRD-profijt na het eind van de behandeling, en lage lange-termijn toxiciteit.

1.Michallet A-S, Letestu R, Le Garff-Tavernier M et al. A fixed-duration, measurable residual disease-guided approach in CLL: follow-up data from the phase 2 ICLL-07 FILO trial. Blood 2020008164

Summary: Long-term follow-up of the French multicenter phase 2 study ICCl-07 FILO found that in previously untreated, medically-fit patients with CLL, a fixed-duration (15 months) MRD-guided approach resulted in high survival rates, persistent MRD benefit beyond the end of treatment, and low long-term toxicity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren