Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fragiliteit en neurocognitieve achteruitgang onder jongvolwassen overlevers van pediatrische maligniteiten


Dr. Kirsten NessAcht procent van de jongvolwassen (leeftijd 18 tot en met 45 jaar) overlevers van pediatrische maligniteiten voldoet aan de criteria voor fragiliteit, een verouderingsfenotype geassocieerd met slechte gezondheid. In de algemene oudere populatie is fragiliteit geassocieerd met neurocognitieve achteruitgang. Een prospectieve analyse in het St Jude Lifetime Cohort heeft onderzocht of deze associatie ook waarneembaar is onder jongvolwassen overlevers van maligniteiten tijdens de jeugd. Dr. Kirsten Ness (St Jude Children’s Research Hospital, Memphis TN) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Clinical Oncology.1

De analyse includeerde jongvolwassen overlevers tenminste tien jaar na de diagnose van een pediatrische maligniteit. De overlevers werden klinisch geëvalueerd voor prefragiliteit of fragiliteit, gedefinieerd als tenminste twee of tenminste drie van de Fried criteria (spierverlies, spierzwakheid, laag energieverbruik, langzaam lopen, en uitputting) en ondergingen neuropsychologische testen bij inclusie en na vijf jaar follow-up.

De geïncludeerde overlevers waren gemiddeld 30 jaar oud, en 22 jaar na de diagnose. Bij inclusie was achttien procent prefragiel en zes procent fragiel. Het korte-termijn woordgeheugen verslechterde onder de fragiele overlevers tijdens vijf jaar follow-up met gemiddeld 0,54 standaarddeviatie (95%-bti -0,93 tot -0,15); deze verslechtering werd niet gezien onder de niet-fragiele overlevers. Fragiele overlevers gingen in vergelijking met niet-fragiele overlevers tijdens de follow-up ook sterker achteruit in visual-motor processing speed, cognitieve flexibiliteit, en verbal fluency. Prefragiele en fragiele overlevers hadden sterkere achteruitgang in focused attention dan niet-fragiele overlevers.

De onderzoekers concluderen dat tijdens vijf jaar follow-up prefragiele en fragiele overlevers van pediatrische maligniteit, vergeleken met niet-fragiele overlevers, sterkere verslechtering hadden in cognitieve domeinen die geassocieerd zijn met veroudering en dementie.

1.Williams AM, Krull KR, Howell CR et al. Physiologic frailty and neurocognitive decline among young-adult childhood cancer survivors: a prospective study from the St Jude Lifetime Cohort. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Analysis of the St Jude Lifetime Cohort found that over approximately 5 years, prefrail and frail young-adult survivors of childhood cancer had greater declines in cognitive domains associated with aging and dementia compared with nonfrail survivors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren