Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fragiliteit voorspelt postoperatieve uitkomsten van patiënten met craniofaryngeoom


Dr. Bharat GuthikondaFragiliteit leidt tot toegenomen kwetsbaarheid voor anderszins onschadelijke stressfactoren. Er zijn aanwijzingen voor associaties van fragiliteit met postoperatieve complicaties en mortaliteit onder patiënten die neurochirurgie ondergaan voor uiteenlopende aandoeningen. Een studie van Louisiana State University Health (Shreveport) heeft de associatie tussen fragiliteit en postoperatieve uitkomsten van craniofaryngeoom-patiënten onderzocht. Dr. Bharat Guthikonda en collega’s publiceren de studie in het Journal of Neuro-Oncology.1De onderzoekers identificeerden in de Nationwide Inpatient Sample database patiënten die chirurgie ondergingen voor craniopharyngeoom, en voor wie een Hospital Frailty Risk Score (HFRS) beschikbaar was. De patiënten werden onderverdeeld in drie categorieën, met laag (HFRS < 5), intermediair (5-15), of hoog (>15) risico. Logistische-regressieanalyse wees uit dat hogere HFRS voorspellend was voor ontwikkeling van complicaties, in 100% van de de patiënten met hoog risico, 76% van de patiënten met intermediair risico, en 63% van de patiënten met laag risico. Verlengd verblijf in het ziekenhuis werd gezien in 71%, 49%, en 11% van de patiënten in de drie categorieën, en non-home discharge in 86%, 56%, en 17%. Hogere HFRS was ook voorspellend voor hogere ziekenhuiskosten. De mortaliteit onder de patiënten was te laag om regressieanalyse van de associatie tussen HFRS en mortaliteit mogelijk te maken.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten die chirurgie ondergingen voor craniofaryngeoom hogere fragiliteit voorspellend was voor postoperatieve uitkomsten.

1.Peterson R, Kandregula S, Jee E, Guthikonda B. Utility of hospital frailty risk score for predicting postoperative outcomes in craniopharyngioma. J Neuro-Onol 2022; epub ahead of print

Summary: Analysis of the Nationwide Inpatient Sample database found that among patients undergoing surgery for craniopharyngioma, increased Hospital Frailty Risk Score was predictive for complications, increased length of stay, increased hospital costs, and non-home discharge. The score did not independently predict mortality, because the incidence of mortality in this population was too low to analyze.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren