Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gastroïntestinale bloeding na anticoagulatie voor atriumfibrilleren: associatie met risico van colorectaalcarcinoom


Dr. Peter RasmussenGastroïntestinale bloeding wordt frequent gezien in patiënten die orale anticoagulantia (OACs) krijgen voor atriumfibrilleren (AF). Een multicenterstudie in Denemarken heeft onderzocht in welke mate lagere-GI bloeding in deze patiënten een teken kan zijn van occult colorectaalcarcinoom. Dr. Peter Rasmussen (Universiteit van Kopenhagen) en collega’s publiceren de studie online in het European Heart Journal.1

De studie includeerde alle patiënten (leeftijd achttien tot en met honderd jaar) die tussen begin 1996 en eind 2014 in Denemarken OACs kregen voor AF (n=125.418). Gedurende maximaal drie jaar follow-up werd in 2576 patiënten lagere GI-bloeding gezien, onder wie 140 met een CRC-diagnose binnen een jaar na de bloeding. Het absolute één-jaars risico van CRC na lagere GI-bloeding liep uiteen van 3,7% (95%-bti 2,2-6,2) voor patiënten in de leeftijd van 65 jaar en jonger tot 8,1% (95%-bti 6,1-10,6) voor patiënten in de leeftijd van 76 tot en met 80 jaar. Vergelijking van patiënten met en zonder lagere-GI bloeding liet verhoogd CRC-risico zien in alle leeftijdsgroepen, met RR 24,2 (95%-bti 14,5-40,4) in de groep van patiënten 65 jaar en jonger, en RR 12,3 (95%-bti 7,9-19,0) in de groep patiënten ouder dan 85 jaar.

De onderzoekers concluderen dat in de groep patiënten die OACs krijgen voor AF lagere GI-bloeding geassocieerd was met hoge absolute CRC-risico’s. Lagere-GI bloeding dient niet zonder meer te worden gezien als benigne consequentie van OAC-therapie.

1.Rasmussen PV, Dalgaard F, Gislason GH et al. Gastrointestinal bleeding and the risk of colorectal cancer in anticoagulated patients with atrial fibrillation. Eur Heart J 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in Denmark found that in patients receiving anticoagulation for atrial fibrillation, lower GI-bleeding conferred high absolute risks of incident colorectal cancer. Lower GI-bleeding should not be dismissed as a benign consequence of oral AC therapy but always examined for a potential underlying malignant cause.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren