Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Geïntegreerde analyse van drie studies van entrectinib voor gevorderd ROS1-fusiepositief NSCLC


Prof. Fabrice BarlesiGenetische rearrangements van tyrosinereceptorkinase ROS proto-oncogene 1 (ROS1) zijn oncogene drivers in niet-kleincellig longcarcinoom. In drie fase 1- of 2-studies (ALKA-372-001, STARTRK-1, en STARTRK-2) is werkzaamheid van de ROS1 TKI entrectinib voor gevorderd ROS1-fusiepositief NSCLC gezien. Prof. Fabrice Barlesi (Gustave Roussy Cancer Campus, Villejuif) en collega’s publiceren in het Journal of Clinical Oncology een geüpdatet geïntegreerde analyse van de drie studies.1

De drie studies includeerden volwassen patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch ROS1-fusiepositief NSCLC met of zonder CNS-metastasen. De patiënten kregen oraal entrectinib tenminste 600 mg eenmaal daags. De nu gepubliceerde analyse heeft betrekking op 161 patiënten met tenminste zes maanden follow-up. Coprimaire eindpunten waren centraal-beoordeelde objective response rate en duur van respons. Secundaire eindpunten waren progressievrije overleving, overall survival, intracraniële ORR, intracraniële DoR, intracraniële PFS, en veiligheid.

De mediane duur van de behandeling was 10,7 maanden (IQR 6,4-17,7). De ORR was 67,1% (95%-bti 59,3-74,3). Deze figuur toont resultaten voor andere eindpunten. Het twaalf-maands DoR-percentage was 63%, met een mediane DoR 15,7 maanden. Het twaalf-maands PFS-percentage was 55%, met een mediane PFS 15,7 maanden. Het twaalf-maands OS-percentage was 81%, met een niet-bereikte mediane OS. Onder de 24 patiënten met meetbare baseline CNS-metastasen was de intracraniële ORR 79,2% (95%-bti 57,9-92,9), met een intracraniële DoR 12,9 maanden. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen.

De onderzoekers concluderen dat entrectinib resulteerde in klinisch profijt onder patiënten met gevorderd ROS1-fusiepositief NSCLC.

1.Dziadzuiszko R, Krebs MG, De Braud F et al. Updated integrated analysis of the efficay and safety of entrectinib in locally advanced or metastatic ROS1 fusion-positive non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Updated integrated analysis of three phase 1 or 2 studies of entrectinib for advanced ROS1 fusion-positive NSCLC found a high level of clinical benefit.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren