Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gebruik van nieuwe risicostratificatiemethoden voor prostaatcarcinoom: impact op management


Dr. Michael LeapmanNieuwe technieken voor risicostratificatie van prostaatcarcinoom komen in toenemende mate beschikbaar. Een retrospectieve cohortstudie in de Verenigde Staten heeft trends in gebruik van prostaat-MRI en genomisch testen geïnventariseerd, en de associatie van dit gebruik met het management (initiële observatie versus definitieve behandeling) onderzocht. Dr. Michael Leapman (Yale University School of Medicine, New Haven CT) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde patiënten in de leeftijd van veertig tot negentig jaar met nieuw-gediagnostiseerd prostaatcarcinoom. Gegevens over gebruik van prostaat-MRI en genomisch testen werd verkregen aan de hand van verzekeringsclaims. De onderzoekers vergeleken 27.679 patiënten met een diagnose tussen 1 juli 2012 en 30 juni 2014 (gemiddelde leeftijd 58,0 ± 5,9 jaar) met 37.851 patiënten met een diagnose tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2019 (gemiddelde leeftijd 59,0 ± 5,7 jaar). Gebruik van prostaat-MRI nam van de eerste tot de tweede periode significant toe, van 7,2% (95%-bti 6,9-7,5) tot 16,7% (16,3-17,1); dit was ook het geval voor gebruik van genomisch testen, van 1,3% (1,1-1,4) tot 12,7% (12,3-13,0). In hospital referral regions (HRRs) in het hoogste versus het laagste kwartiel van gebruik van prostaat-MRI was het gebruik van initiële observatie in plaats van definitieve behandeling 4,1% hoger (p<0,001) en in HRRs in het hoogste versus het laagste kwartiel van gebruik van genomisch testen was het gebruik van initiële observatie in plaats van definitieve behandeling 2,5% hoger (p=0,03).

De onderzoekers concluderen dat tussen 1 juli 2012 en 30 juni 2019 adoptie van nieuwe risicostratificatiemethoden in de Verenigde Staten significant toegenomen is, geassocieerd met toegenomen gebruik van initiële observatie in plaats van definitieve behandeling.

1.Leapman MS, Wang R, Park HS et al. Adoption of new risk stratification technologies within US hospital referral regions and association with prostate cancer management. JAMA Network Open 2021;4:e2128646

Summary: A retrospective cohort study in the USA found that uptake of prostate MRI and genomic testing of newly diagnosed prostate cancer patients was associated with increased use of initial observation versus definitive treatment.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren