Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gebruik van statinen of β-blokkers en overleving van pancreas ductaal adenocarcinoom in Noorwegen

(0)2021-08-04 13:30   ( Nieuws )

Dr. Nathalie StøerGelet op de slechte prognose van pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC) is er behoefte aan nieuwe behandelstrategieën. Een studie in Noorwegen heeft de associatie van gebuik van non-cancer drugs met de overleving van PDAC geïnventariseerd. Dr. Nathalie Støer (Kreftregisteret, Oslo) en collega’s publiceren de studie in Acta Oncologica.1De studie is gebaseerd op linkage tussen de Noorse Kankerregistratie en de Noorse database van voorgeschreven geneesmiddelen. De onderzoekers bepaalden voor 2614 patiënten met een PDAC-diagnose tussen begin 2007 en eind 2014 het gebruik van geselecteerde geneesmiddelen op het moment van diagnose. Tijdens de follow-up overleden 2096 patiënten (80,2%) aan pancreascarcinoom, met een mediane overleving van zes maanden. De 621 gebruikers van statines hadden lagere mortaliteit dan de 1993 niet-gebruikers (HR 0,86; 95%-bti 0,76-0,97); deze associaties was meer uitgesproken voor de 37 gebruikers van hydrofiele statinen (versus niet-statinegebruikers 0,61; 0,42-0,90) dan voor de 587 gebruikers van lipofiele statinen (0,87; 0,78-0,98). Er was een statistisch niet-significante associatie tussen gebruik van niet-selectieve β-blokkers (n=113) en lagere mortaliteit (HR 0,85; 95%-bti 0,69-1,05). In vergelijking met gebruik van andere antihypertensiva (n=643) was gebruik van niet-selectieve β-blokkers geassocieerd met lagere mortaliteit (HR 0,67; 95%-bti 0,47-0,96). Er waren geen PDAC-mortaliteitsassociaties met gebruik van selectieve β-blokkers of metformine.

De onderzoekers concluderen dat de studie een assocatie suggereert tussen gebruik van statinen of niet-selectieve β-blokkers en PDAC-mortaliteit. Er zijn prospectieve gerandomiseerde studies nodig om causaliteit van deze assocatie te bewijzen.

1.Støer NC, Bouche G, Pantziarka P et al. Use of non-cancer drugs and survival among patients with pancreatic adenocarcinoma: a nationwide registry-based study in Norway. Acta Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A registry-based study in Norway found that among patients with pancreatic ductal adenocarcinoma use of statins and non-selective beta-blockers was association with reduced mortality.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren