Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Geen noodzaak van consolidatie-RT na complete metabole respons van gevorderd LNM-Hodgkin lymfoom op ABVD


Prof. Andrea GallaminiEr is geen duidelijkheid over de waarde van consolidatie-radiotherapie (cRT) na complete metabole respons op ABVD-chemotherapie voor gevorderd Hodgkin lymfoom (HL) met large nodal mass (LNM; gedefinieerd als langste diameter tenminste 5 cm). De Italiaanse multicenterstudie HD 0607 heeft deze waarde onderzocht. Prof. Andrea Gallamini (Centrum A. Lacassagne, Nice, Frankrijk) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 296 patiënten met gevorderd (stadium IIB-IVB) HL met LNM voor de start van ABVD. De langste diameter was 5 tot 8 cm in 101 patiënten (34%; subgroep A), 8 tot 10 cm in 96 patiënten (32%; subgroep B), en langer dan 10 cm in 99 patiënten (33%; subgroep C). Er waren 280 patiënten (88%) met negatieve PET na twee en na zes cycli ABVD. Deze patiënten werden prospectief gerandomiseerd naar cRT naar de LNM (mediaan 30,6 Gy; range 24-36) of geen verdere behandeling (NFT). Na mediaan 5,9 jaar follow-up (range 0,5-10,0) was de zes-jaars progressievrije overleving in subgroep A 91% met cRT versus 95% met NFT (p=0,62); in subgroep B 98% met cRT versus 90% met NFT (p=0,24),; en in subgroep C 89% met cRT versus 86% met NFT (p=0,53).

De onderzoekers concluderen dat in patiënten met gevorderd HL met LNM en complete metabole respons na twee en na zes cycli ABVD, cRT veilig achterwege kon worden gelaten, ongeacht de grootte van de baseline-LNM.

1.Gallamini A, Rossi A, Patti C et al. Consolidation radiotherapy could be safely omitted in advanced Hodgkin lymphoma with large nodal mass in complete metabolic response after ABVD: final analysis of the randomized GITIL/FIL HD0607 trial. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The Italian multicenter study HD 0607 found that in patients with Hodgkin lymphoma with large nodal mass and a negative PET-scan after two and six cycles of ABVD, consolidation radiotherapy could be safely omitted, irrespective of the LNM size at baseline.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren