Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gelokaliseerd prostaatcarcinoom: leeftijdsdistributie over moderne klinische risicogroepen


Dr. Tyler SeibertStrategieën voor optimale screening op prostaatcarcinoom (PCa) dienen gefocussed te zijn op mannen met een hoge waarschijnlijkheid van potentieel letale ziekte. Informatie over age-specific incidence rates (ASIRs) in moderne klinische risicogroepen kan bijdragen aan risicostratificatie voor de screening. Een cross-sectionele bevolkings-gebaseerde studie in Noorwegen heeft de ASIRs in de moderne risicogroepen (low, favorable intermediate, unfavorable intermediate, high, regional, metastatic) geïnventariseerd. Dr. Tyler Seibert (University of California San Diego) en collega’s publiceren de studie online in Cancer.1

De studie includeerde alle mannen in Noorwegen met een PCa-diagnose tussen begin 2014 en eind 2017 (n=20.356). De onderzoekers zagen dat hogere leeftijd significant geassocieerd was het hogere Gleason score en meer gevorderde ziekte. De percentages mannen met Gleason 8 tot en met 10 ziekte was 16,5% in de leeftijdsgroep 55 tot 60 jaar; 23,4% in de leeftijdsgroep 65 tot 70 jaar; 37,2% in de leeftijdsgroep 75 tot 80 jaar; en 59,9% in de leeftijdsgroep 85 tot 90 jaar. Het percentage mannen met tenminste hoog-risico ziekte in deze leeftijdsgroepen was 29,3%; 39,1%; 60,4%; en 90,6% (p<0,001). In de leeftijdsgroep van 75 tot 80 jaar was de ASIR van hoog-risico ziekte ongeveer 6 maal hoger dan de ASIR in de leeftijdsgroep 55 tot 60 jaar.

De onderzoekers concluderen dat het risico van klinisch significant gelokaliseerd PCa toeneemt met de leeftijd. Gezonde oudere mannen kunnen profiteren van screening.

1.Huynh-Le M-P, Myklebust T, Feng CH et al. Age dependence of modern clinical risk groups for localized prostate cancer – A population-based study. Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A cross-sectional population-based study in Norway found that the risk of clinically significant localized prostate cancer increases with age. Healthy older men may benefit from screening.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren