Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Genexpressieprofielen van gelokaliseerd- en gevorderd-stadium folliculair lymfoom


Prof. German OttEr is relatief veel informatie beschikbaar over de genetische achtergrond van folliculair lymfoom (FL) dat wordt gediagnostiseerd in gevorderd stadium (stadium III/IV). Er is veel minder bekend over de genetische achtergrond van gelokaliseerd FL (stadium I/II). Een multicenterstudie in Duitsland heeft genexpressieprofielen (GE) onderzocht van gelokaliseerd- en gevorderd-stadium FL die uniform werden behandeld in fase 3-studies van de Duitse Laaggradig Lymfoom Studiegroep. Prof. German Ott (Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart) en collega’s publiceren de studie online in Blood.1

De onderzoekers voerden targeted GE-profilering uit van 184 genen in FLs van 110 patiënten met gelokaliseerd-stadium ziekte en 556 patiënten met gevorderd-stadium ziekte. De onderzoekers slaagden er niet in een prognostisch GE-signatuur te identificeren in gevorderd-stadium FL. Het was wel mogelijk om GE-profielen te definiëren die robuust onderscheid konden leveren tussen gelokaliseerd- en gevorderd-stadium FL (AUC 0,98). Onder de patiënten met gelokaliseerde ziekte had 3% een ‘gevorderd-stadium GE’; deze patiënten hadden inferieure faalvrije overleving (p=0,0003). Onder de patiënten met gevorderd-stadium ziekten had 7% een ‘gelokaliseerd-stadium GE’; deze patiënten hadden langere faalvrije overleving (p=0,017) en overall survival (p=0,072)

De onderzoekers concluderen dat de studie het concept van biologisch verschil tussen gelokaliseerd-stadium en gevorderd-stadium FL steunt.

1.Staiger AM, Hoster E, Jurinovic V et al. Localized and advanced stage follicular lymphomas differ in their gene expression profiles. Blood 2019; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in Germany compared gene expression profiles of follicular lymphoma diagnosed in localized versus advanced stage. It was possible to define robust GE signatures discriminating both groups. The 3% of samples harboring an ‘advanced-stage signature’ in the localized-stage cohort had inferior failure-free survival p=0.0003), while the 7% of samples with a ‘localized-stage signature’ in the advanced-stage cohort had prolonged failure-free (p=0.017) and overall (p=0.072) survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren