Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Genomische biomarkers voorspellen respons van niet-kleincellig longcarcinoom op anti-PD-(L)1 therapie


Prof. Li ZhangImmuuncheckpointremmers (ICIs) hebben aanzienlijke verbeteringen teweeg gebracht in het management van maligniteiten. Respons wordt echter gezien in een minderheid van de patiënten, en moleculaire determinanten van respons worden niet goed begrepen. Een studie van Sun Yat-sen Universiteit (Guangzhou) heeft de waarde onderzocht van genomische profilering voor het identificeren van biomarkers van respons van niet-kleincellig longcarcinoom op anti-PD-(L)1 behandelingen. Prof. Li Zhang en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 78 patiënten die anti-PD-(L)1 behandeling kregen voor NSCLC. De onderzoekers voerden genomische profilering van de tumoren uit met whole exome sequencing (WES) en targeted next generation sequencing (een 422 cancer-gene panel). De studie bevestigde dat hoge tumormutatiebelasting (TMB) geassocieerd was met betere respons. TMB gekwantificeerd met het gen-panel was sterk gecorreleerd met WES-resultaten (Spearman’s p=0,81). Vergeleken met FAT1-wildtype hadden patiënten met FAT1-mutaties hoger duurzaam klinisch profijt (71,4% versus 22,7%; p=0,01) en objectieve respons (57,1% versus 15,2%; p=0,02). Patiënten met activerende mutaties in EGFR/ERBB2 hadden slechtere mediane progressievrije overleving dan andere patiënten (51,0 versus 70,5 dagen; p=0,0037). Ook copy number loss in specifieke segmenten van chromosoom 3p, met genen voor de tumorsuppressor ITGA9 en verscheidene chemokinereceptoren, was predictief voor slechter uitkomst (zes-maands overleving 0% versus 31%; p=0,012). De onderzoekers valideerden deze resultaten in twee onafhankelijke datasets.

De onderzoekers concluderen dat de studie nieuwe genomische biomarkers heeft geïdentificeerd die predictief waren voor respons van NSCLC op anti-PD-(L)1 therapie.

1.Fang W, Ma Y, Yin JC et al. Comprehensive genomic profiling identifies novel genetic predictors of response to anti-PD-(L)1 therapies in non-small-cell lung cancer. Clin Cancer Res 2019; epub ahead of print

Summary: A study at Sun Yat-sen University Cancer Center (Guangzhou) identified novel genomic biomarkers of NSCLC that were predictive of response to anti-PD-(L)1 therapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren