Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Genomische identificatie van homologe-recombinatiedeficiëntie van mPDAC: waarde voor behandelkeuze


Dr. Eileen O'ReillyMetastatisch pancreas ductaal adenocarcinoom (mPDAC) heeft een slechte prognose, met een relatieve vijf-jaars overleving van 2,9%. De standaard-behandeling voor mPDAC omvat platinagebaseerde chemotherapie. Er zijn echter geen gevalideerde biomarkers die voorspellen welke patiënten profijt hebben van deze behandeling. Een studie in New York (Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Weill Cornell Medical College) heeft onderzocht of genomisch-bepaalde homologe-recombinatiedeficiëntie (HRD) kan dienen als een dergelijke biomarker. Dr. Eileen O’Reilly (MSKCC) en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 262 mPDAC-patiënten. De onderzoekers vonden mutaties in homologe-recombinatiegenen in 50 patiënten (19%; 15% kiemlijnmutaties en 4% somatische mutaties). De mediane follow-up was 21,9 maanden. De mediane overall survival was 15,5 maanden (95%-bti 14,6-19) en de mediane progressievrije overleving was 7,0 maanden (6,1-8,1). Patiënten met HRD hadden betere PFS vergeleken met patiënten zonder HRD als ze eerstelijns platinagebaseerde chemotherapie kregen (HR 0,44; p<0,01) maar niet als ze eerstelijns niet-platinagebaseerde chemotherapie kregen. Biallelische HR-genmutaties, en mutaties in BRCA1/2 of PALB2 versus andere mutaties in andere HR-genen, waren geassocieerd met betere PFS op eerstelijns platinagebaseerde chemotherapie.

De onderzoekers concluderen dat genomisch bepaalde pathogene mutaties in HR-genen in mPDAC geassocieerd waren met beste uitkomst van eerstelijns platinagebaseerde chemotherapie.

1.Park W, Chen J, Chou JF et al. Genomic methods identify homologous recombination deficiency in pancreas adenocarcinoma and optimize treatment selection. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: A study in New York (Memorial Sloan Kettering Cancer Center and Weill Cornell Medical College) found that analysis of pathogenic homologous recombination gene mutations identified homologous recombination deficiency in mPDAC. Patients with HRD compared with no HRD had improved PFS when treated with first-line platinum (HR 0.44; p<0.01), but not with first-line non-platinum.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren