Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gepoolde analyse van chemotherapie met of zonder pembrolizumab voor gevorderd NSCLC zonder PD-L1 expressie


Prof. Hossein BorghaeiActiviteit van pembrolizumab plus platina-gebaseerde chemotherapie versus alleen chemotherapie voor niet-eerder behandeld gevorderd NSCLC is gedemonstreerd in KEYNOTE-021 cohort G (niet-squameus NSCLC), KEYNOTE-189 (niet-squameus), en KEYNOTE-407 (squameus). Een gepoolde analyse van individuele patiëntgegevens van deze drie studies heeft chemotherapie met versus zonder pembrolizumab vergeleken voor gevorderd NSCLC zonder expressie van PD-L1 (TPS <1%). Prof. Hossein Borghaei (Fox Chase Cancer Center, Philadelphia PA) en collega’s publiceren de analyse in Cancer.1

De chemotherapie in de studies was pemetrexed plus platina voor niet-squameus NSCLC en carboplatine plus paclitaxel of nab-paclitaxel voor squameus NSCLC. Onder de 1328 geïncludeerde patiënten waren er 444 (33,4%) met PD-L1 negatieve tumoren (256 in de pembrolizumab plus chemotherapie armen en 188 in de alleen-chemotherapie armen. De mediane tijd tussen randomisatie en data cutoff was 28,0 maanden (range 14,7-55,4). Pembrolizumab plus chemotherapie versus alleen chemotherapie was geassocieerd met langere overall survival (HR 0,63; 95%-bti 0,50-0,79) en langere progressievrije overleving (HR 0,68; 95%-bti 0,56-0,83). In de pembrolizumab plus chemotherapie armen voltooiden zestien patiënten twee jaar behandeling; de ORR was 87,5%; en na drie jaar waren alle patiënten nog in leven. Vrijwel alle patiënten hadden adverse events (99,2% in de pembrolizumab plus chemotherapie armen en 98,9% in de alleen-chemotherapie armen) en 71,4% versus 72,0% hadden graad 3 of hoger AEs. Immuun-gemedieerde AEs werden gezien in 29,0% en infusiereacties in 12,4%.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met PD-L1 negatief gevorderd NSCLC eerstelijns pembrolizumab plus chemotherapie resulteerde in betere respons en overlevingsuitkomsten dan alleen chemotherapie. De veiligheid van de combinatie was manageable.

1.Borghaei H, Langer CJ, Paz-Ares L et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in patients with advanced non-small cell without tumor PD-L1 expression: a pooled analysis of 3 randomized controlled trials. Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A pooled analysis of three prospective trials found response and survival improvements with first-line pembrolizumab plus chemotherapy compared with chemotherapy alone for PD-L1 negative advanced NSCLC. The safety was manageable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren