Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gepoolde analyse van osimertinib voor leptomeningeale metastasen van EGFR T790M-positief gevorderd NSCLC


Prof. Myung-Ju AhnIn de BLOOM-studie is activiteit gezien van osimertinib 160 mg eenmaal daags voor EGFR-positief NSCLC met leptomeningeale metastasen (LMs). Een gepoolde retrospectieve analyse van vier multinationale AURA-studies (AURA extension, AURA2, AURA17, en AURA3) heeft de waarde onderzocht van osimertinib 80 mg eenmaal daags voor patiënten met LM van EGFR T790M-positief NSCLC. Prof. Myung-Ju Ahn (Samsung Medisch Centrum, Seoel) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Thoracic Oncology.1

De analyse includeerde 22 patiënten met neurologisch asymptomatische stabiele LMs. De respons van de LMs op osimertinib 80 mg eenmaal daags werd centraal radiologisch gemonitord. LM-respons werd gezien in 12 patiënten (55%; 95%-bti 32-76). De mediane duur van respons werd niet bereikt (95%-bti 2,8 maanden-NE). De mediane LM-progressievrije overleving was 11,1 maanden (95%-bti 4,6-NE). De mediane overall survival was 18,8 maanden (95%-bti 6,3-NE). Zowel de niet-CNS als de LM-responsen waren vergelijkbaar voor de patiënten in de AURA-analyse en de BLOOM-patiënten.

De onderzoekers concluderen dat patiënten met EGFR T790M-positief NSCLC en radiologisch gedetecteerde LMs klinisch profijt hadden van osimertinib 80 mg eenmaals daags.

1.Ahn M-J, Chiu C-H, Cheng Y et al. Osimertinib for patients with leptomeningeal metastases associated with epidermal growth factor receptor T790M positive advanced NSCLC: the AURA LM analysis. J Thor Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A retrospective analysis of studies in the multinational AURA program showed clinical benefit from osimertinib 80 mg once daily for EGFR T790M-positive NSCLC with radiologically detected leptomeningeal metastases.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren