Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gepoolde analyse van studies van drie versus zes maanden adjuvante chemotherapie voor stadium III coloncarcinoom


Prof. Qian ShiDe IDEA collaboration (‘International Duration Evaluation of Adjuvant Chemotherapy’) is opgezet om resultaten te combineren van prospectieve studies van de optimale duur van adjuvante chemotherapie voor stadium III coloncarcinoom. In 2018 is gepubliceerd dat er geen noninferioriteit kon worden aangetoond van drie versus zes maanden adjuvant FOLFOX of CAPOX. Prof. Qian Shi (Mayo Clinic, Rochester MN) en collega’s publiceren nu in The Lancet Oncology de uitendelijke overall survival resultaten van de gepoolde IDEA-studies.1

IDEA combineerde resultaten van zes prospectieve studies van drie versus zes maanden FOLFOX (60,5% van de patiënten) of CAPOX (39,5%) voor stadium III CC in volwassen patiënten met een ECOG performance status 0 of 1. Na mediaan 72,3 maanden follow-up (IQR 72,2-72,5) waren 2584 van de 12.835 patiënten in de zes studies overleden. De vijf-jaars OS was 82,4% (95%-bti 81,4-83,3) met drie maanden therapie en 82,8% (81,8-83,8) met zes maanden therapie (HR 1,02; p voor non-inferioriteit = 0,058). Onder de CAPOX-behandelde patiënten was de vijf-jaars OS 82,1% (80,5-83,6) met drie maanden therapie en 81,2% (79,2-82,9) met zes maanden therapie (HR 0,96; p voor non-inferioriteit =0,033), en onder de FOLFOX-behandelde patiënten was de vijf-jaars OS 82,6% met drie maanden therapie en 83,8% (82,6-85,0) met zes maanden therapie (HR 1,07; p voor non-inferioriteit = 0,34).

De onderzoekers concluderen dat non-inferioriteit van drie versus zes maanden adjuvante chemotherapie niet kon worden aangetoond, maar dat de overlevingswinst van 0,4% na vijf jaar in klinische context dient te worden bezien. Gebruik van drie maanden adjuvant CAPOX resulteerde in de beste OS voor de meeste patiënten.

1.André T, Meyerhardt J, Iveson T et al. Effect of duration of adjuvant chemotherapy for patients with stage III colon cancer (IDEA collaboration): final results from a prospective, pooled analysis of six randomised, phase 3 trials. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Final overall survival data of the IDEA collaboration (pooled analysis of 3 versus 6 months adjuvant chemotherapy for stage III colon cancer) found that non-inferiority of 3 months versus 6 months could not be confirmed, but the absolute 0.4% difference in 5-year overall survival should be considered in clinical context. Three months CAPOX resulted in the best OS for most patients. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren