Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gepoolde analyse van twee fase 2-studies van daratumumab voor zwaar-voorbehandeld multipel myeloom


Dr. Saad UsmaniDe fase 2-studies GEN501 en SIRIUS hebben activiteit laten zien van daratumumab monotherapie voor zwaar-voorbehandeld multipel myeloom. De onderzoekers van beide studies hebben nu een gepoolde analyse uitgevoerd van de finale resultaten. Dr. Saad Usmani (Levine Cancer Institute, Charlotte NC) en collega’s publiceren de analyse online in The Lancet Haematology.1GEN501 werd uitgevoerd in Nederland, de Verenigde Staten, Zweden, en Denemarken, en includeerde MM-patiënten die tenminste twee eerdere lijnen therapie hadden gekregen, waaronder een proteasoomremmer en een immuunmodulerend middel. SIRIUS werd uitgevoerd in Canada, Spanje, en de Verenigde Staten, en includeerde patiënten die tenminste drie eerdere lijnen hadden gekregen. In beide studies waren de patiënten achttien jaar of ouder, en hadden ze een ECOG performance status 2 of beter. De patiënten kregen intraveneus daratumumab 16 mg/kg eens per week gedurende de eerste acht weken, tweemaal per maand gedurende de volgende vier maanden, en vervolgens iedere maand tot ziekteprogressie (GEN501) of eens per week gedurende de eerste acht weken, tweemaal per maand gedurende de volgende zestien weken, en vervolgens iedere maand tot ziekteprogressie.

De gecombineerde analyse includeerde 42 GEN501-patiënten en 106 SIRIUS-patiënten. De patiënten hadden mediaan 5 eerdere lijnen behandeling gehad (IQR 4-7), en 128 van de 148 patiënten waren dubbel-refractair. De ORR was 30,4% (95%-bti 23,1-38,5) met zeer goede partiële respons in 14% en complete respons in 5%. De mediane follow-up was 36,6 maanden (IQR 34,5-38,2). Onder de 45 responders was de mediane duur van respons 8,0 maanden (95%-bti 6,5-14,7). De mediane overall survival was 20,5 maanden (95%-bti 16,6-28,1) met een drie-jaars OS van 36,5%. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen.

De onderzoekers concluderen dat daratumumab 16 mg/kg monotherapie resulteerde in duurzame responsen in patiënten met zwaar-voorbehandeld multipel myeloom.

1.Usmani SZ, Nahi H, Plesner T et al. Daratumumab monotherapy in patients with heavily pretreated relapsed or refractory multiple myeloma: final results from the phase 2 GEN501 and SIRIUS trials. Lancet Haematol 2020;7:E447-E455

Summary: A pooled analysis of the final results of the multinational phase 2 studies GEN501 and SIRIUS showed that daratumumab 16 mg/kg, starting once per week decreasing to once per month, induced durable responses in patients with heavily pretreated multiple myeloma. There werd no new safety signals with longer follow-up.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren