Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde dubbelblinde studie van oxybutynine voor opvliegers in overlevers van mammacarcinoom


Dr. Roberto Leon-FerreHot flashes (HF) zijn geassocieerd aanzienlijke verslechtering van de kwaliteit van leven en met premature discontinuering van endocriene therapie voor mammacarcinoom. Oestrogeentherapie is effectief voor HF, maar is gecontraïndiceerd voor patiënten met HR-positief mammacarcinoom. De gerandomiseerde dubbelblinde placebo-gecontroleerde ACCRU-studie SC-1603 onderzocht de werkzaamheid en veiligheid van oybutynine voor HF in overlevers van mammacarcinoom. Dr. Roberto Leon-Ferre (Mayo Clinic, Rochester MN) presenteerde een interim-analyse van de studie op het San Antonio Breast Cancer Symposium.1

De studie includeerde vrouwen met HF tenminste 28 maal per week gedurende meer dan dertig dagen, met voldoende ernst voor het zoeken van behandeling. Ze werden gerandomiseerd naar oxybutynine 2,5 mg tweemaal daags gedurende zes weken (Oxy2.5-groep), oxybutynine 2,5 mg tweemaal daags gedurende een week gevolgd door vijf weken oxybutynin 5 mg tweemaal daags (Oxy5-groep) of zes weken placebo tweemaal daags (P-groep). Bij inclusie en vervolgens maandelijks beantwoordden de patiënten vragenlijsten over HF-klachten, HF related daily interference scale (HFRDIS), en bijwerkingen.

De interim-analyse heeft betrekking op 104 deelneemsters voor wie tenminste één post-baseline evaluatie beschikbaar was. Van de patiënten werd 62% tijdens de studie behandeld met tamoxifen of een aromataseremmer. In beide Oxy-groepen nam de gemiddelde HF-score significant sterker af dan in de P-groep (p=0,003 en p=0,002). De HFDRIS-analyse liet zien dat patiënten in beide Oxy-groepen vergeleken met P minder interferentie hadden voor de domeinen werk, sociale activiteiten, slaap, relaties, plezier in het leven, en overall kwaliteit van leven. Patiënten in de Oxy5-groep hadden ook betere stemming. Van de zes tot op heden bij Mayo in gerandomiseerde studies onderzochte werkzame middelen tegen HF had oxybutynine de sterkste werkzaamheid. De gerapporteerde adverse events met Oxy 2.5 waren maagpijn, diarree, misselijkheid, hoofdpijn, episoden van verwarring, droge mond, en droge ogen. AEs met Oxy5 waren constipatie, droge mond, en problemen met urineren. Er waren tussen de Oxy-armen en de P-arm geen verschillen in discontinuering.

De onderzoekers concluderen dat Oxy superieur is aan P voor het management van HF. Ondanks de gerapporteerde AEs was er geen verschil in discontinuering tussen de armen.

1.Leon-Ferre RA et al. SABCS 2018; abstr. GS6-02

Summary: The placebo-controlled randomized ACCRU study SC-1603 compared oxybutynin with placebo for hot flashes (HF) in survivors of breast cancer. The study found that oxybutyinin was associated with significant improvement in HF scores and frequency as well as improvement in HF interference with several quality of life measures. While patients on oxybutynin experienced more side effects than patients on placebo, rates of discontinuation due to adverse events were low.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren