Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van adjuvant jood-131 gelabeld metuximab na resectie voor CD147-positief levercelcarcinoom

(0)2020-03-10 13:00   ( Nieuws )

Prof. Feng ShenEr is behoefte aan effectieve adjuvante behandeling na hepatectomie voor levercelcarcinoom (HCC). Een fase 2-studie in vijf centra in China heeft de waarde onderzocht van adjuvante toediening van radioactief jood (131I)-gelabeld metuximab, een antilichaam tegen CD147. Prof. Feng Shen (Tweede Militaire Medische Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Gastroenterology & Hepatology.1

De studie includeerde 156 volwassen patiënten met CD147-positief HCC. Vier tot zes weken na hepatectomie werden de patiënten gerandomiseerd naar transarteriële injectie van enkele dosis 27,75 MBq/kg 131I-metuximab (behandelde groep; n=78) of observatie (controlegroep; n=78). Het primaire eindpunt van de studie was vijf-jaars recidiefvrije overleving. De mediane follow-up was 55,9 maanden (IQR 18,6-79,4). De vijf-jaars RFS was 43,3% in de behandelde groep versus 21,7% in de controlegroep (HR 0,49; p=0,0031). Met de behandeling samenhangende adverse events werden gezien in de eerste vier weken in 34 van 76 patiënten (45%), onder wie 7 met graad 3 of 4 AEs (9%). Alle AEs werden met geëigende behandeling binnen twee weken geresolveerd.

De onderzoekers concluderen dat adjuvant 131I-metuximab resulteerden in significante verbetering van de vijf-jaars RFS na hepatectomie voor HCC met CD147-expressie.

1.Li J, Xing J, Yang Y et al. Adjuvant 131I-metuximab for hepatocellular carcinoma after liver resection: a randomised, controlled, multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020; epub ahead of print

Summary: A randomized phase 2 study at five centers in China compared a single adjuvant dose of 131I-labelled metuximab versus observation after hepatectomy for CD147-expressing hepatocellular carcinoma. The five-year RFS was 43.4% in de treated group versus 21.7% in the control group (HR 0.49; p=0.0031). The treatment was well tolerated.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren