Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van belotecan versus topotecan voor gevoelig-recidiverend kleincellig longcarcinoom


Dr. Heung Tae KimKleincellig longcarcinoom (SCLC) heeft vaak goede respons op eerstelijns chemotherapie. Er is geen duidelijkheid over de optimale behandeling van recidiverend SCLC na aanvankelijke respons op eerstelijns therapie. Een multicenter gerandomiseerde fase 2b-studie in Zuid-Korea heeft belotecan monotherapie versus topotecan monotherapie in deze setting geëvalueerd. Dr. Heung Tae Kim (Nationaal Maligniteitencentrum, Goyang) en collega’s publiceren de studie vandaag in het British Journal of Cancer.1

De studie includeerde 164 patiënten die 1:1 werden gerandomiseerd naar zes cycli intraveneus topotecan (1,5 mg/m2) of belotecan (0,5 mg/m2) op dagen één tot en met vijf van iedere drie weken. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met objectieve respons. De ORR was niet significant verschillend (33% met belotecan versus 21% met topotecan; p=0,09). Het percentage patiënten met ziektecontrole was wel significant hoger met belotecan dan met topotecan (85% versus 70%; p=0,030). Er was geen significant verschil tussen beide groepen in progressievrije overleving, maar de overall survival was wel significant langer met belotecan dan met topotecan (13,2 versus 8,2 maanden; HR 0,69; 95%-bti 0,48-0,99), vooral in patiënten jonger dan 65 jaar, patiënten met meer gevorderde ziekte, en patiënten met ECOG performance status hoger dan 0. Alle geplande cycli werden voltooid door 53% van de belotecan-patiënten versus 35% van de topotecan-patiënten.

De onderzoekers concluderen dat nader onderzoek van werkzaamheid en veiligheid van belotecan voor gevoelig-recidiverend SCLC in een fase 3-studie gewenst is.

1.Kang J-H, Lee K-H, Kim D-W et al. A randomised phase 2b study comparing the efficacy and safety of belotecan vs. topotecan as monotherapy for sensitive-relapsed small-cell lung cancer. Br J Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter randomized phase 2b study in South Korea evaluated belotecan versus topotecan as monotherapy for sensitive-relapsed small-cell lung cancer. The median overall survival was 13.2 months with belotecan versus 8.2 months with topotecan (HR 0.69; 95% CI 0.48-0.99).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren