Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van cediranib plus olaparib versus olaparib voor recidiverend ovariumcarcinoom


Dr. Joyce LiuOlaparib is een PARP-remmer, en cediranib is een remmer van vorming van nieuwe bloedvaten. Een gerandomiseerde fase 2-studie vergeleek de combinatie van olaparib plus cediranib met alleen olaparib voor recidiverend platina-gevoelig ovariumcarcinoom. In 2014 is gepubliceerd dat de progressievrije overleving beter was in de combinatie-arm dan in de olaparib monotherapie-arm (mediaan 17,7 maanden versus 9,0 maanden; HR 0,42; p=0,005). Dr. Joyce Liu (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren nu online in Annals of Oncology overall survival resultaten van de studie.1

De studie, uitgevoerd in negen academische centra in de Verenigde Staten, includeerde 90 patiënten (44 in de combinatietherapie groep en 46 in de olaparib-monotherapiegroep). De mediane follow-up voor de nu gepubliceerde analyse was 46 maanden. De mediane PFS kwam uit op 16,5 maanden met de combinatie versus 8,2 maanden met olaparib-monotherapie (HR 0,50; p=0,007). In de subgroep van patiënten zonder kiemlijn BRCA1/2 mutatie was de mediane PFS 23,7 maanden met de combinatie versus 5,7 maanden met olaparib monotherapie (p=0,002), en was de mediane OS 37,8 maanden versus 23,0 maanden (p=0,047). In de gehele studiepopulatie was OS niet statistisch significant verschillend tussen beide armen (mediaan 44,2 maanden versus 33,3 maanden; HR 0,64; p=0,11). Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen; de meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events met de combinatie waren vermoeidheid, diarree, en hypertensie.

De onderzoekers concluderen dat ook na langere follow-up de PFS beter was met de combinatie van cediranib en olaparib dan met olaparib monotherapie. Dit PFS-profijt werd gedreven door de patiënten zonder kiemlijn BRCA1/2-mutatie. In deze subgroep was ook de OS beter in de combinatie-arm dan in de olaparib monotherapie-arm.

1.Liu JF, Barry WT, Birrer M et al. Overall survival and updated progression-free survival outcomes in a randomized phase 2 study of combination cediranib and olaparib versus olaparib in relapsed platinum-sensitive ovarian cancer. Ann Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: An updated analysis of a randomized phase II trial found that the combination of cediranib plus oplaparib compared with olaparib monotherapy significantly extended PFS in relapsed platinum-sensitive ovarian cancer. This margin of benefit was driven by PFS prolongation in patients without germline BRCA1/2 mutation. In this subset of patients also OS was significantly increased by cediranib plus olaparib compared with olaparib monotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren