Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van cediranib versus placebo voor alveolair wekedelensarcoom

(0)2019-06-02 13:00   ( Nieuws )

Prof. Ian JudsonAlveolair wekedelensarcoom (ASPS) is een zeldzaam wekedelensarcoom dat geen respons vertoont op chemotherapie. In niet-gerandomiseerde studies is activiteit voor ASPS gezien van de tyrosinekinaseremmer cediranib. De gerandomiseerde fase 2-studie CASPS heeft cediranib voor ASPS vergeleken met placebo. Prof. Ian Judson (The Institute of Cancer Research, Sutton UK) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

CASPS werd uitgevoerd in zeven ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk, drie in Spanje, en twee in Australië. De studie includeerde 48 patiënten met metastatisch ASPS met progressie in de zes maanden voor inclusie, leeftijd zestien jaar of ouder, ECOG performance status 0 of 1, levensverwachting langer dan twaalf weken, en adequate beenmerg-, lever-, en nier-functie. De mediane leeftijd was 31 jaar (IQR 27-45); 23 patiënten waren vrouwen (48%). De patiënten werden 2:1 dubbelblind gerandomiseerd naar oraal cediranib 30 mg eenmaal daags (n=32) of placebo (n=16). Ontblinding vond plaats na 24 weken, of eerder in geval van progressie, waarna patiënten in de placebogroep over gingen op cediranib. Het primaire eindpunt was de procentuele verandering in de som van de diameters van target lesies tussen baseline en 24 weken (of eerder in geval van progressie).

Op het moment van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 34,3 maanden (IQR 23,7-55,6). Vier patiënten in de cediranibgroep waren niet evaluabel voor het primaire eindpunt. De mediane verandering in de som van de diameters van target lesies tussen baseline en 24 weken was -8,3% (IQR -26,5 tot + 5,9) met cediranib versus + 13,4% (IQR +1,1 tot +21,3) met placebo (p=0,0010). De meest-frequente graad 3 adverse events met cediranib waren hypertensie (19% van de patiënten) en diarree (6%). Eén patiënt in de placebogroep overleed aan intracraniële bloeding 41 dagen na overgegaan te zijn op cediranib.

De onderzoekers concluderen dat de studie activiteit van cediranib voor ASPS heeft laten zien.

1.Judson I, Morden JP, Kilburn L et al. Cediranib in patients with alveolar soft-part sarcoma (CASPS): a double-blind, placebo-controlled, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The international randomized phase 2 study CASPS compared the TKI cediranib with placebo for alveolar soft-part sarcoma. The median percentage change in sum of the target marker lesion diameters was -8.3% with cediranib versus +13.4% with placebo (p=0.0010).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren