Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van cetuximab-onderhoud na FOLFIRI-cetuximab voor RAS-wildtype mCRC


Dr. Valérie BoigeEr is geen duidelijkheid over de optimale onderhoudsstrategie na inductie met chemotherapie en EGFR-antlichaam onder patiënten met RAS-wildtype metastatisch colorectaalcarcinoom (mCRC). Een multicenter gerandomiseerde niet-comparatieve fase 2-studie in Frankrijk heeft cetuximab-onderhoud na FOLFIRI plus cetuximab voor deze patiënten geëvalueerd. Dr. Valérie Boige (Institut Gustave Roussy, Villejuif) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1


De studie includeerde 139 patiënten die acht cycli FOLFIRI-cetuximab hadden gekregen voor RAS-wildtype mCRC en vervolgens werden gerandomiseerd naar tweewekelijks cetuximab-onderhouds behandeling (n=67) of observatie (n=72). Het primaire eindpunt was percentage patiënten met progressievrije overleving na zes maanden, met als criterium voor werkzaamheid PFS6-percentage tenminste 50%. De figuur toont de PFS en overall survival in beide groepen. Het percentage bedroeg 38,8% in de cetuximabgroep, waarmee niet voldaan werd aan het criterium voor het primaire eindpunt. Het PFS6-percentage in de observatiegroep was 5,6%. De mediane follow-up was 40,5 maanden. De mediane PFS was 5,3 maanden in de cetuximabgroep en 2,0 maanden in de observatiegroep. De mediane OS was 24,8 maanden in de cetuximabgroep en 19,7 maanden in de observatiegroep. In exploratieve multivariate analyse waren tumor-activerende mutaties in genen van de MAPK-route geassocieerd met kortere PFS in beide groepen. De meest-frequente graad 3 of 4 toxiciteit in de cetuximabgroep was rash (11,9% van de patiënten).

De onderzoekers concluderen dat de studie niet voldeed aan het vooraf-gespecificeerde criterium voor werkzaamheid, maar dat cetuximab-onderhoud wel resulteerde in klinisch relevante PFS- en OS-profijt (visual abstract).

1.Boige V, Blons H, François E et al. Maintenance therapy with cetuximab after FOLFIRI plus cetuximab for RAS wild-type metastatic colorectal cancer. A phase 2 randomized clinical trial. JAMA Network Open 2023;6;e2333533

Summary: A noncomparative, multicenter phase 2 trial in France compared maintenance therapy with cetuximab versus observation after induction with FOLFIRI plus cetuximab. Meaningful progression-free and overall survival benefits in favor of cetuximab maintenance therapy were observed.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren