Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van durvalumab met of zonder tremelimumab voor mPDAC


Dr. Eileen O'ReillyDr. Eileen O'ReillyEr is behoefte aan nieuwe therapeutische opties voor patiënten met metastatisch pancreas ductaal adenocarcinoom (mPDAC). Immuuncheckpointremming heeft respons geïnduceerd in sommige andere typen maligniteiten. Een gerandomiseerde fase 2-studie in 21 centra in zes landen heeft de veiligheid en activiteit voor mPDAC onderzocht van immuuncheckpointremming met durvalumab (anti-PD-L1) monotherapie of de combinatie van durvalumab plus tremelimumab (anti-CTLA-4). Dr. Eileen O’Reilly (Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Weill Cornell Medical College, beide in New York) en collega’s publiceren de studie vandaag online in JAMA Oncology.1

De studie includeerde 64 patiënten die één eerdere lijn cytoxische chemotherapie (gemcitabine- of fluorouracil-gebaseerd) hadden gekregen voor mPDAC. De mediane leeftijd was 61 jaar; 52% van de patiënten waren mannen. De patiënten kregen vier cycli durvalumab 1500 mg iedere vier weken plus tremelimumab 75 mg iedere vier weken gevolgd door durvalumab monotherapie 1500 mg iedere vier weken (combinatie-arm; n=32) of durvalumab monotherapie 1500 mg iedere vier weken (monotherapie-arm; n=32). De behandeling werd voortgezet tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad, of tot ten hoogste twaalf maanden. Indien in één van beide armen een ORR van 10% of hoger zou worden gezien, dan zou de studie worden uitgebreid met additionele patiënten.

Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gezien in zeven patiënten (22%) in de combinatie-arm en twee patiënten (6%) in de monotherapie-arm. Vermoeidheid, diarree, en pruritus waren de meest-voorkomende AEs in beide armen. Vier van 64 patiënten discontinueerden de behandeling vanwege TRAEs. De ORR was 3,1% in de combinatie-arm versus 0% in de monotherapie-arm. Daarmee werd dus niet voldaan aan het criterium voor expansie van de studie.

De onderzoekers concluderen dat immuuncheckpointremming voor mPDAC goed verdragen werd. De werkzaamheid van de in deze studie onderzochte combinatietherapie en monotherapie was echter niet opgewassen tegen de snelle progressie van de ziekte.

1.O’Reilly EM, Oh D-Y, Dhani N et al. Durvalumab with or without tremelimumab for patients with metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma. A phase 2 randomized clinical trial. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A randomized phase 2 study at 21 centers in six countries evaluated safety and efficacy of durvalumab (anti-PD-L1) with or without tremelimumab (anti-CTLA-4) for metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma. The treatments were well tolerated, but the objective response rates were poor: 3.1% in the combination arm versus 0% in the monotherapy arm.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren