Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van eerstelijns cabozantib versus sunitinib voor mRCC

(0)2016-10-10 13:02   ( Nieuws )

Tags

CABOSUN  

Dr. Toni ChoueiriCabozantinib is een orale small-molecule remmer van tyrosinekinases met werkzaamheid tegen onder meer VEGFR2, MET, en AXL. In dierexperimenten is gezien dat AXL en MET een mediërende rol spelen bij de ontwikkeling van resistentie tegen VEGFR-remmers zoals sunitinib. De gerandomiseerde fase 2-studie CABOSUN vergeleek de werkzaamheid van erstelijns cabozantinib en sunitinib in patiënten met metastatisch niercelcarcinoom (mRCC). Dr. Toni Choueiri (Dana-Farber Cancer Institute, Boston) presenteert uitkomsten van CABOSUN vandaag op de Annual Meeting van ESMO in Kopenhagen.1


Deelnemers aan de studie waren patiënten met heldercellig mRCC (80,9% intermediair risico en 19,1% hoog risico; 36,3% met botmetastasen). Ze werden, gestratificeerd volgens risico en aanwezigheid van botmetastasen, gerandomiseerd naar cabozantinib 60 mg eenmaal daags (n=79) of sunitinib 50 mg eenmaal daags four-weeks-on two-weeks-off. De mediane follow-up was 20,8 maanden. Op het moment van de nu gepresenteerde analyse werden nog dertien patiënten (16,46%) behandeld in de cabozantinib-arm en twee patiënten (2,56%) in de sunitinib-arm.

Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving. De mediane PFS was 8,2 maanden in de cabozantinib-arm versus 5,6 maanden in de sunitinib-arm (HR 0,69; p=0,012). Overall response werd gezien in 46% van de patiënten in de cabozantinib-arm versus 18% van de patiënten in de sunitinib-arm. De mediane overall survival was 26,4 maanden in de cabozantinib-arm versus 23,5 maanden in de sunitinib-arm (HR 0,87; 95%-bti 0,55-1,4). Graad 3 of hoger bijwerkingen werden gezien in 70,5% van de patiënten in de cabozantinib-arm versus 72,2% van de patiënten in de sunitinib-arm. In elk van beide armen discontinueerden zestien patiënten de behandeling vanwege toxiciteit.

De onderzoekers concluderen dat cabozantinib vergeleken met sunitinib resulteerde in betere PFS en ORR in niet-eerder behandeld intermediair- en hoog-risico mRCC.

1.Choueiri TK et al. ESMO Annual Meeting 2016; abstr. LBA30

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren