Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van paclitaxel met of zonder trametinib of pazopanib voor gevorderd BRAF-wt melanoom

(0)2018-11-16 14:00   ( Nieuws )

In de meeste melanomen, inclusief BRAF-wildtype melanoom, is de MAPK-route geactiveerd. De Brits-Duitse gerandomiseerde fase 2-studie PACMEL onderzocht de waarde van toevoegen van remmers van deze route aan chemotherapie voor gevorderd melanoom. Prof. Mark Middleton (University of Oxford UK) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1

De studie randomiseerde patiënten 1:1:1 naar alleen paclitaxel (n=38), paclitaxel plus trametinib (n=36), of paclitaxel plus pazopanib (n=37). Paclitaxel werd toegediend gedurende zes cycli, terwijl oraal trametinib 2 mg eens per dag en oraal pazopanib 800 mg eens per dag werden gegeven tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving. Toevoegen van trametinib aan paclitaxel was geassocieerd met significant betere zes-maands PFS (TR 1,47; p=0,04). Secundaire eindpunten waren objective response rate en overall survival. Toevoegen van trametinib aan paclitaxel was geassocieerd met betere ORR (42% versus 13%; p=0,01) maar had geen effect op OS (p=0,25). Toevoeging van pazopanib aan paclitaxel had geen effect op PFS, ORR, of OS. Toxiciteit was hoger in beide combinatie-arm dan in de paclitaxel-monotherapie arm.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van de kinaseremmer trametinib aan paclitaxel chemotherapie resulteerde in betere PFS en ORR maar niet OS in patiënten met gevorderd BRAF-wt melanoom.

1.Urbonas V, Schadendorf D, Zimmer L et al. Paclitaxel with or without trametinib of pazopanib in advanced wild-type BRAF melanoma (PACMEL): a multicentre, open-label, randomised, controlled phase II trial. Ann Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The multicenter randomized phase 2 study PACMEL found that adding the kinase inhibitor trametinib to paclitaxel chemotherapy for advanced BRAF-wt melanoma increased ORR and improved PFS but not OS. Adding pazopanib to paclitaxel did not benefit ORR, PFS, or OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren