Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2 studie van pimasertib versus dacarbazine voor niet-resectabel NRAS-gemuteerd melanoom


Prof. Celeste LebbéPimasertib is een remmer van MEK1 en MEK2. Een multinationale gerandomiseerde fase 2-studie heeft pimasertib vergeleken met dacarbazine (DTIC) voor niet-eerder behandeld NRAS-gemuteerd melanoom. Prof. Celeste Lebbé (Université de Paris) en collega’s publiceren de studie vandaag in Cancers.1

De studie includeerde patiënten met niet-resectabel stadium IIIc/IVM1 NRAS-gemuteerd melanoom die 2:1 werden gerandomiseerd naar oraal pimasertib 60 mg tweemaal daags (n=130) of intraveneus DTIC 1000 mg/m2 iedere drie weken (n=61). Patiënten met progressie op DITC kregen crossover naar pimasertib aangeboden. Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde progressievrije overleving. De mediane PFS was 13 weken met pimasertib versus 7 weken met DTIC (HR 0,59; p=0,0022). Ook de ORR was significant beter met pimasertib dan met DTIC (OR 2,24; p=0,0453). Na progressie ging 64% van de DTIC-patiënten over op pimasertib. De mediane OS was niet significant verschillend tussen beide armen (mediaan 9 versus 11 maanden; HR 0,89; 95%-bti 0,61-1,30). Ernstige adverse events waren meer frequent met pimasertib (57% van de patiënten) dan met DTIC (20%). De gemiddelde kwaliteit-van-leven scores verschilden niet significant tussen de armen.

De onderzoekers concluderen dat pimasertib vergeleken met DTIC resulteerde in langere PFS in patiënten met NRAS-gemuteerd cutaan melanoom. Het veiligheidsprofiel van pimasertib was consistent met wat eerder is gezien met MEK-remmers.

1.Lebbé C, Dutriaux C, Lesimple T et al. Pimasertib versus dacarbazine in patients with unresectable NRAS-mutated cutaneous melanoma: phase II, randomized, controlled trial with crossover. Cancers 2020;12:1727

Summary: A multinational randomized phase 2 study found that in patients with previously untreated, unresectable, stage IIIc/IVM1 NRAS-mutated cutaneous melanoma the MEK1/MEK2 inhibitor pimasertib compared to dacarbazine was associated with significantly prolonged PFS and improved ORR.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren