Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van regorafenib versus lomustine voor recidiverend glioblastoom

(0)2018-12-05 14:00   ( Nieuws )

Glioblastoom is een sterk-gevasculariseerde tumor. Regorafenib is een orale multikinaseremmer van angiogene, stromale, en oncogene receptor-tyrosinekinasen. De Italiaanse fase 2-studie REGOMA onderzocht de waarde van regorafenib voor recidiverend glioblastoom. Dr. Vittorina Zagonel (Istituto Oncologico Veneto, Padua) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De gerandomiseerde REGOMA-studie werd uitgevoerd in tien centra in Italië. Deelnemers waren patiënten met histologisch bevestigd glioblastoom, een ECOG performance status 0 of 1, en progressie van de ziekte na chirurgie gevolgd door radiotherapie en temozolomide. Ze werden (gestratificeerd naar centrum en al of niet chirurgie bij recidief) gerandomiseerd naar regorafenib 160 mg eenmaal daags elke 21 dagen van 28-daagse cycli (n=59) of lomustine 110 mg/m2 iedere zes weken (n=60). De behandeling werd voortgezet tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad.

Het primaire eindpunt van de studie was overall survival. De mediane follow-up was 15,4 maanden. Bij data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse waren 99 (83%) van de 119 patiënten overleden: 42 in de regorafenib-arm (71%) en 57 in de lomustine-arm (95%). De mediane OS was 7,4 maanden met regorafenib versus 5,6 maanden met lomustine (HR 0,50; p=0,0009). Graad 3 of 4 treatment-related adverse events werden gezien in 56% van de patiënten met regorafenib versus 40% van de patiënten met lomustine. Er waren geen graad 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat REGOMA een bemoedigend OS-profijt van regorafenib voor recidiverend glioblastoom heeft laten zien.

1.Lombardi G, De Salvo GL, Brandes AA et al. Regorafenib compared with lomustine in patients with relapsed glioblastoma (REGOMA): a multicentre, open-label, randomised, controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The Italian multicenter randomized phase 2 study REGOMA compared regorafenib versus lomustine for relapsed glioblastoma. The median overall survival was 7.4 months with regorafenib versus 5.6 months with lomustine (HR 0.50; p=0,0009). Grade 3 or 4 TRAEs were seen in 56% of patients with regorafenib and 40% of patients with lomustine.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren