Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van SBRT plus nivolumab met of zonder ipilimumab voor refractair metastatisch pancreascarcinoom


Prof. Dorte NielsenIntroductie van immuuncheckpointremmers (ICIs) heeft geresulteerd in verbetering van uitkomsten van patiënten met veel typen solide tumoren, maar de werkzaamheid van ICIs voor metastatisch pancreascarcinoom (mPC) is nog niet duidelijk. De gerandomiseerde fase 2-studie CheckPAC van de Universiteit van Kopenhagen heeft de combinatie van stereotactische radiotherapie (SBRT) plus nivolumab met of zonder ipilimumab voor refractair mPC geëvalueerd. Prof. Dorte Nielsen en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

CheckPAC includeerde patiënten met refractair mPC, die 1:1 werden gerandomiseerd naar 15 Gy SBRT plus nivolumab (n=41) of SBRT plus nivolumab en ipilimumab (n=43). Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met klinisch profijt (CBR; complete of partiële respons of stabiele ziekte). De CBR was 17,1% (95%-bti 8,0-30,6) met SBRT-nivolumab en 37,2% (24,0-52,1) met SBRT-nivolumab-ipilimumab. In de SBRT-nivolumab groep was er één patiënt met partiële respons die 4,6 maanden aanhield. In de SBRT-nivolumab-ipilimumabgroep waren zes patiënten met partiële respons gedurende mediaan 5,4 maanden (range 4,2 tot niet bereikt). Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gezien in 10 patiënten in de SBRT-nivolumabgroep (24,4%) en 13 patiënten in de SBRT-nivolumab-ipilimumabgroep (30,2%). Expressie van PD-L1 (in termen van TPS of CPS) was niet geassocieerd met klinisch profijt. Afname van niveaus van IL-6, IL-8, en CRP tijdens de behandelingen waren geassocieerd met langere overall survival.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van SBRT plus ipilimumab en ipilimumab klinisch relevante antitumor-activiteit had onder patiënten met anderszins refractair mPC. De studie maakt niet duidelijk wat de afzonderlijke bijdrage van SBRT was.

1.Chen IM, Johansen JS, Theile S et al. Randomized phase II study of nivolumab with or without ipilimumab combined with stereotactic body radiotherapy for refractory metastatic pancreatic cancer (CheckPAC). J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The phase 2 CheckPAC trial at the University of Copenhagen (Denmark) found clinically meaningful antitumor activity of the combination SBRT-nivolumab-ipilimumab among patients with otherwise refractory metastatic pancreatic cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren