Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van sipuleucel-T met of zonder radium-223 voor botmetastatisch CRPC


Prof. Emmanuel AntonarakisSipuleucel-T is een autoloog cellulair vaccin voor het stimuleren van de T-cel immunrespons tegen prostatic acid phosphatase (PAP), dat tot hoge expressie komt in de meeste prostaatkankercellen. Een multicenter gerandomiseerde fase 2-studie in de Verenigde Staten heeft onderzocht of toediening van radium-223 de respons op sipuleucel-T verhoogt in mannen met bot-predominant minimaal-symptomatisch metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC). Prof. Emmanuel Antonarakis (Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Baltimore MD) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 32 patiënten, die 1:1 werden gerandomiseerd naar een radium-223 arm (n=16) en een controle-arm (n=16). Patiënten in de controle-arm kregen drie doses sipuleucel-T, met intervallen van twee weken. Patiënten in de radium-223 arm kregen zes doses radium-223 iedere maand, met de sipuleucel-T behandeling tussen de tweede en de vierde radium-223 behandeling. Het primaire eindpunt was vergelijking van perifeer antigeen PA2024-specifieke T-cel responsen. Secundaire eindpunten waren progressievrije overleving, overall survival, en PSA-respons.

De mediane follow-up was 1,6 jaar. Zes weken na de eerste sipuleucel-T dosis hadden de patiënten in de controle-arm een 3,2 maal grotere verandering in de T-cel respons dan de patiënten in de radium-223 arm (p=0,036). De patiënten in de radium-223 arm hadden hogere waarschijnlijkheid van PSA-daling van tenminste 50% (5 versus 0 patiënten; p=0,04), en hadden langere mediane PFS (39 versus 12 weken; HR 0,32; 95%-bti 0,14-0,76) en langere mediane OS (niet bereikt versus 2,6 jaar; HR 0,32; 95%-bti 0,08-1,23).

De onderzoekers concluderen dat de resultaten van de studie suggereren dat toevoeging van radium-223 aan sipuleucel-T resulteerde in hogere klinische activiteit voor asymptomatisch botmetastatisch CRPC, ondanks de waargenomen paradoxale lagere immuunrespons.

1.Marshall CH, Fu W, Wang H et al. Randomized phase II trial of sipuleucel-T with or without radium-223 in men with bone-metastatic castration-resistant prostate cancer. Clin Cancer Res 2021; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 study in the USA found that addition of radium-223 was associated with greater clinical activity of sipuleucel-T in men with asymptomatic bone-predominant mCRPC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren