Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van TAS-102 met of zonder bevacizumab voor chemorefractair mCRC


Prof. Per PfeifferIn patiënten met chemorefractair metastatisch colorectaalcarcinoom (mCRC) was behandeling met TAS-102 vergeleken met placebo geassocieerd met significant overall survival profijt. Een multicenter gerandomiseerde fase 2-studie in Denemarken heeft de waarde onderzocht van toevoeging van bevacizumab aan deze behandeling. Prof. Per Pfeiffer (Universiteit van Zuid-Denemarken, Odense) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie, die werd uitgevoerd in vier Deense centra, includeerde volwassen patiënten met mCRC refractair of intolerant tegen fluoropyrimidine, irinotecan, oxaliplatin, cetuximab of panitumumab, en een WHO performance status 0 of 1. De patiënten kregen vier-weekse cycli van oraal TAS-102 35 mg/m2 tweemaal daags op dagen één tot en met vijf en acht tot en met twaalf, zonder (n=47) of met (n=46) intraveneus bevacizumab 5 mg/kg op dagen één en vijftien. De behandeling werd voortgezet tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt van de studie was lokaal-beoordeerde progressievrije overleving.

De mediane follow-up was 10,0 maanden (IQR 6,8-14,0). De mediane PFS was 2,6 maanden met alleen TAS-102 versus 4,6 maanden met TAS-102 plus bevacizumab (HR 0,45; p=0,0015). De meest-frequente graad 3 of hoger adverse event was neutropenie (38% met TAS-102 monotherapie versus 67% met TAS-102 plus bevacizumab). Ernstige adverse events werden gezien in 45% versus 41% in deze beide groepen. Er waren geen graad 5 AEs van de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat TAS-102 plus bevacizumab vergeleken met alleen TAS-102 resulteerde in statistisch significante en klinisch relevante verbetering van de PFS, met tolerabele toxiciteit.

1.Pfeiffer P, Yilmaz M, Möller S et al. TAS-102 with or without bevacizumab in patients with chemorefractory metastatic colorectal cancer: an investigator-initiated, open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A randomized phase 2 study at four centers in Denmark found that addition of bevacizumab to TAS-102 was associated with significant and clinically relevant improvement in progression-free survival of patients with chemorefractory metastatic colorectal cancer. The toxicity was tolerable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren