Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van toevoegen van bevacizumab aan chemotherapie voor gevorderd mucosamelanoom


Prof. Jun GuoMucosamelanoom (MM) is een sterk gevasculariseerde tumor. Een gerandomiseerde fase 2-studie van Peking Universiteit (Beijing, China) heeft de waarde onderzocht van remming van de angiogenese door toevoegen van bevacizumab aan carboplatine plus paclitaxel chemotherapie voor niet-eerder behandeld gevorderd MM. Prof. Jun Guo en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 114 patiënten die 2:1 werden gerandomiseerd naar carboplatine AUC5 en paclitaxel 175 mg/m2 iedere vier weken met (CPB-arm) of zonder (CP-arm) bevacizumab 5 mg/kg iedere twee weken. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving. Er waren geen significante verschillen tussen beide armen in percentage patiënten met objectieve respons: 19,7% met CPB versus 13,2% met CP (p=0,384). De mediane PFS was 4,8 maanden in de CPB-arm versus 3,0 maanden in de CP-arm (HR 0,461; p<0,001). De mediane overall survival was 13,6 maanden met CPB versus 9,0 maanden met CP (HR 0,611; p=0,017). Er waren geen onverwachte toxiciteiten.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van bevacizumab aan chemotherapie voor niet-eerder behandeld gevorderd mucosamelanoom resulteerde in significante verlenging van PFS en OS.

1.Yan X, Sheng X, Chi Z et al. Randomized phase II study of bevacizumab in combination with carboplatin plus paclitaxel in patients with previously untreated advanced mucosal melanoma. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A randomized phase 2 study at Peking University (Beijing) found that addition of bevacizumab to carboplatin-paclitaxel chemotherapy for previously untreated advanced mucosal melanoma was associated with improved PFS and OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren