Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van toevoegen van capivasertib aan fulvestrant na falen van een AI voor ER-positief ABC


Dr. Robert JonesCapivasertib is een orale selectieve remmer van alle drie de isovormen van de serine-/threonine eiwitkinase AKT. De Britse multicenter gerandomiseerde fase 2-studie FAKTION onderzocht de waarde van toevoegen van capivasertib aan fulvestrant voor ER-positief metastatisch mammacarcinoom (MBC) na falen van een aromataseremmer (AI). Dr. Robert Jones (Velindre Cancer Centre, Cardiff) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

FAKTION werd uitgevoerd in negentien centra in het Verenigd Koninkrijk. De studie includeerde volwassen vrouwen met een ECOG performance status 2 of beter, en metastatisch of lokaal-gevorderd ER-positief HER2-negatief mammacarcinoom na progressie op AI. De patiënten werden gerandomiseerd naar vier-weekse cycli van intramusculair fulvestrant plus oraal capivasertib (n=69) of fulvestrant plus placebo (n=71). De behandeling werd voortgezet tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving.

De mediane follow-up was 4,9 maanden. De figuur laat het verloop van de PFS zien. Op het moment van de primaire analyse van de PFS waren 112 PFS-gebeurtenissen waargenomen, waarvan 49 in de capivasertibgroep (71% van de patiënten) versus 63 in de placebgroep (89%). De mediane PFS was 10,3 maanden versus 4,8 maanden (HR 0,58; p=0,0044). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren hypertensie (32% met capivasertib versus 24% met placebo), diarree (14% versus 4%), rash (20% versus 0), infectie (6% versus 3%), en vermoeidheid (1% versus 4%). Vijftig patiënten overleden aan progressie (19 in de capivasertibgroep, 31 in de placebogroep). Twee andere patiënten overleden, beiden in de capivasertibgroep, van wie één aan een mogelijk met de behandeling samenhangende oorzaak (pulmonaire infectie).

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van capivasertib aan fulvestrant voor ER-positief ABC na falen van AI resulteerde in significante verlenging van de PFS.

1.Jones RH, Casbard A, Carucci M et al. Fulvestrant plus capivasertib versus placebo after relapse or progression on an aromatase inhibitor in metastatic, oestrogen receptor-positive breast cancer (FAKTION): a mutlicentre, randomised, controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multicenter randomized phase 2 study FAKTION evaluated addition of capivasertib to fulvestrant for ER-positive advanced breast cancer after failure of an aromatase inhibitor. Capivasertib was associated with significantly longer progression-free survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren