Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van toevoegen van decitabine aan camrelizumab voor R/R Hodgkin lymfoom


Prof. Weidong HanD-1 blokkade monotherapie resulteert in duurzame remissie in een subset van patiënten met recidiverend of refractair klassiek Hodgkin lymfoom (R/R cHL). Een gerandomiseerde fase 2-studie in het Algemeen Ziekenhuis van het Chinese Volksbevrijdingsleger heeft onderzocht of toevoegen van het DNA-demethylerende agens decitabine aan de PD-1 blokker camrelizumab resulteerde in verbetering van de progressievrije overleving. Prof. Weidong Han en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1
De studie includeerde 61 patiënten met PD-1 blokkade-naiëf R/R cHL, die tenminste twee eerdere lijnen therapie gekregen hadden. De ECOG performance status was 0 of 1. De patiënten werden 1:2 gerandomiseerd naar drie-weeks cycli van camrelizumab (200 mg op dag acht; monotherapiegroep; n=19) of camrelizumab (200 mg op dag acht plus decitabine op dagen één tot en met vijf; combinatiegroep; n=42). Het primaire eindpunt was PFS.

De mediane follow-up was 34,5 maanden. Complete remissie werd gezien in 79% (95%-bti 63-90) van de patiënten in de combinatiegroep versus 32% (13-57) in de monotherapiegroep. De mediane duur van respons werd in de combinatiegroep niet bereikt, met aanhoudende respons na 24 maanden in 63% (95%-bti 46-75) van de patiënten. De figuur laat zien dat de mediane PFS 35,0 maanden was in de combinatiegroep versus 15,5 maanden in de monotherapiegroep (HR 0,46; p=0,02). Vrouwelijk geslacht, lagere tumorbelasting, en minder eerdere lijnen van behandeling ware gunstige prognostische factoren voor duurzame remissie in de monotherapiegroep. Het PFS-profijt met toevoeging van decitabine werd gezien in de meeste subgroep, en was het grootst in patiënten met grotere tumoren en patiënten die drie of meer eerdere lijnen behandeling hadden gekregen.

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van decitabine aan camrelizumab voor R/R cHL resulteerde in significante verlenging van de PFS.

1.Liu Y, Wang C, Li X et al. Improved clinical outcome in a randomized phase II study of anti-PD-1 camrelizumab plus decitabine in relapsed/refractory Hodgkin lymphoma. J ImmunoTher Cancer 2021-002347

Summary: A randomized phase 2 study in China found that addition of decitabine to camrelizumab was associated with improvement of progression-free survival of patients with relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren