Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van toevoegen van durvalumab aan neoadjuvante chemotherapie voor TNBC


Prof. Sibylle LoiblIn eerdere studies is gezien dat combinatie van immuuncheckpointremmers met chemotherapie resulteerde in verhoging van de respons in patiënten met metastatisch triple-negatief mammacarcinoom. De Duitse multicenter gerandomiseerde fase 2-studie GeparNuevo heeft de waarde onderzocht van toevoegen van durvalumab aan standaard neoadjuvante chemotherapie voor vroeg-stadium TNBC. Prof. Sibylle Loibl (German Breast Group, Neu-Isenburg) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1

De studie includeerde 174 TNBC-patiënten (mediane leeftijd 49,5 jaar; range 23-76; 27% jonger dan veertig jaar; 65% met stadium IIA of hoger; 14% met hoge sTILs-niveaus; 87% PD-L1 positief). De patiënten kregen nab-paclitaxel gevolgd door standaard epirubicine en cyclofosfamide neoadjuvante chemotherapie. Ze werden gerandomiseerd naar toevoegen van durvalumab of placebo iedere vier weken. In de window-fase van de studie (n=117) werd begonnen met durvalumab twee weken voor de start van de chemotherapie. Het primaire eindpunt van de studie was pathologisch complete respons.

Onder alle patiënten werd pCR gezien in 53,4% met durvalumab versus 44,2% met placebo (OR 1,45; p=0,224). Onder de patiënten in het window-cohort werd pCR gezien in 61,0% met durvalumab versus 41,4% met placebo (OR 2,22; p=0,035; p voor interactie =0,048). In beide armen werden hoger pCR-percentages gezien met hogere sTILs en een trend van hogere pCR-percentages in PD-L1 positieve tumoren. In 47% van de durvalumab-behandelde patiënten werd schildklierdysfunctie gezien (any grade).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van durvalumab aan anthracycline/taxaan-gebaseerde neoadjuvante chemotherapie voor TNBC vooral resulteerde in betere pCR-percentages in patiënten die durvalumab kregen voor de start van de chemotherapie.

1.Loibl S, Untch M, Burchardi N et al. A randomised phase II study investigating durvalumab in addition to an anthracycline taxane-based neoadjuvant therapy in early triple negative breast cancer – clinical results and biomarker analysis of GeparNuevo study. Ann Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The German randomized phase 2 study GeparNuevo found that addition of durvalumab to anthracycline/taxane based neoadjuvant chemotherapy for triple negative breast cancer increased pCR rate particularly in patients receiving durvalumab alone prior to start of chemotherapy. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren