Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van twee schema’s van nivolumab en AVD voor vroeg-stadium ongunstig-risico cHL


Prof. Andreas EngertConventionele therapie voor vroeg-stadium ongunstig-risico klassiek Hodgkin lymfoom (cHL) leidt tot genezing in een hoog percentage van de patiënten maar is ook geassocieerd met acute en lange-termijn toxiciteiten. Nivolumab wordt goed verdragen en is werkzaam voor recidiverend of refractair cHL, maar is niet voldoende onderzocht in de eerstelijns setting. De multicenter gerandomiseerde fase 2-studie NIVAHLvan de Duitse Hodgkin studiegroep vergeleek twee nivolumab-gebaseerde eerstelijns behandelingen voor vroeg-stadium ongunstig-risico cHL. Prof. Andreas Engert (Universiteit van Keulen) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

NIVAHL werd uitgevoerd in 35 centra. De studie includeerde patiënten in de leeftijd van achttien tot en met zestig jaar, zonder ernstige comorbiditeit. Onder de 109 geïncludeerde patiënten waren 65 vrouwen, en de mediane leeftijd was 27 jaar. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar concomitante behandeling met vier cycli nivolumab en doxorubicine, vinblastine, en dacarbazine (N-AVD) of sequentiële behandeling met vier doses nivolumab, gevolgd door twee cycli N-AVD en twee cycli AVD. Patiënten in beide groepen kregen 30 Gy consolidatie radiotherapie. Het eindpunt van de studie was percentage patiënten met complete remissie aan het eind van de behandeling.

Bij interim staging na twee cycli N-AVD of vier doses nivolumab monotherapie werd objectieve respons gezien in respectievelijk 100% en 96% van de patiënten, onder wie 87% respectievelijk 51% met complete remissie. Aan het eind van de behandeling was het percentage patiënten met complete remissie 90% (95%-bti 79-97) in de groep met concomitante therapie en 94% (95%-bti 84-99) in de groep met sequentiële therapie. Na mediaan 13 maanden follow-up waren 100% van de patiënten met concomitante behandeling en 98% van de patiënten met sequentiële behandeling vrij van progressie.

De onderzoekers concluderen dat beide strategieën voor het combineren van nivolumab en AVD feasible waren en resulteerden in hoge percentages patiënten met remissie.

1.Bröckelmann PJ, Goergen H, Keller U et al. Efficacy of nivolumab and AVD in early-stage unfavorable classic Hodgkin lymphoma. The randomized phase 2 German Hodgkin Study Group NIVAHL Trial. JAMA Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The German multicenter randomized phase 2 study NIVAHL investigated first-line concomitant or sequential nivolumab and AVD for early-stage unfavorable-risk classical Hodgkin lymphoma. Both strategies were feasible and resulted in high remission rates, excellent 12-month PFS, and unexpectedly high CR rate after 4 doses of nivolumab monotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren