Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2b-studie van cannabidiol olie voor klachten van patiënten met gevorderde maligniteiten


Prof. Janet HardyHet therapeutisch gebruik van cannabis door patiënten met maligniteiten is de laatste jaren sterk toegenomen, met een wijdverbreid geloof in het profijt, ondanks de zeer beperkte evidentie voor werkzaamheid. De Australische gerandomiseerde fase 2- studie MedCan1-CBD heeft cannabidiol (CBD)-olie vergeleken met placebo onder patiënten die palliatieve zorg kregen voor gevorderde maligniteiten. Prof. Janet Hardy (University of Queensland, Brisbane) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 144 patiënten met gevorderde maligniteiten en symptom distress (Edmonton Symptom Assessment Scale score van tenminste 10 punten). De patiënten kregen CBD-olie 100 mg/ml in toenemende doseringen (0,5 ml eenmaal daags tot 2 ml driemaal daags) of placebo. Primair eindpunt van de studie was ESAS total symptom distress score (TSDS) op dag 14, met respons gedefinieerd als afname van de score met tenminste 6 punten.

Onder de 144 patiënten waren er 58 op CBD en 63 op placebo die veertien dagen behandeling voltooiden. De gemiddelde verandering in TSDS tussen dag 0 en dag 14 was -6,2 (SD 14,5) voor de placebo-patiënten en -3,0 (15,2) voor de CBD-patiënten, zonder significant verschil tussen beide armen (p=0,24). Er was ook geen significant verschil in het percentage responders tussen beide groepen: 58.7% met placebo en 44,8% met CBD (p=0,13). Er was geen waarneembaar effect van BD op kwaliteit van leven, depressie, of angst. Dyspnoe was meer frequent met CBD dan met placebo. De meeste patiënten rapporteerden zich op dag 14 better of much better te voelen, zowel in de CBD-arm als in de placebo-arm.

De onderzoekers concluderen dat CBD-olie bovenop palliatieve zorg geen toegevoegde waarde had voor vermindering van ESAS-bepaalde klachten.

1.Hardy J, Greer R, Huggett G et al. Phase IIb randomized, placebo-controlled, dose-escalating, double-blind study of cannabidiol oil for the relief of symptoms in advanced cancer (MedCan1-CBD). J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The randomized phase 2b MedCan1-CBD study at the University of Queensland (Brisbane, Australia) compared cannabidiol (CBD) oil versus placebo for the relief of symptoms in patients receiving palliative care for advanced cancer. CBD oil did not add value to the reduction in symptom distress provided by palliative care alone.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren