Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 3-studie van CHOP met of zonder alemtuzumab voor PTCL in oudere patiënten


Prof. Gerard WulfOudere patiënten met perifeer T-cel lymfoom (PTCL) hebben een slechte prognose. De multinationale fase 3-studie ACT-2 randomiseerde oudere PTCL-patiënten naar alemtuzumab plus CHOP versus alleen CHOP. Prof. Gerard Wulf (Georg-August-Universität Göttingen, Duitsland) en collega’s publiceren de studie online in Leukemia.1

De studie includeerde 116 PTCL-patiënten in de leeftijd van 61 tot en met 80 jaar. De patiënten werden gerandomiseerd naar CHOP met alemtuzumab op dag één van elke cyclus (360 mg in 21 patiënten, 120 mg in 37 patiënten) of alleen CHOP (n=58). In de A-CHOP arm was er meer hematotoxiciteit, resulterend in meer graad 3 of hoger infecties (40% versus 21%), en meer graad 5 infecties (n=4 versus n=1). Het percentage patiënten met CR/CRu was 60% met A-CHOP versus 43% met CHOP; percentage met objectieve respons was 72% versus 66%. De drie-jaars gebeurtenisvrije overleving, progressievrije overleving, en overall survival waren 27%, 28%, en 37% met A-CHOP versus 24%, 29%, en 56% met CHOP. Ook in multivariate analyses waren er geen significante verschillen in EFS, PFS, of OS tussen beide armen. Mannelijk geslacht en bulky ziekte waren significante risicofactoren voor EFS, PFS, en OS.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van alemtuzumab aan CHOP voor PTCL in ouder patiënten resulteerde in betere respons maar ook meer toxiciteit, waardoor de overleving niet verbeterde.

1.Wulf GG, Altmann B, Ziepert M et al. Alemtuzumab plus CHOP versus CHOP in elderly patients with peripheral T-cell lymphoma: the DSHNHL2006-1B/ACT-2 trial. Leukemia 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study ACT-2 randomized elderly patients (age 61-80 years) to alemtuzumab plus CHOP versus CHOP alone. In the A-CHOP arm response rates were higher, but so was treatment-related toxicity. There were no significant survival differences between arms.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren