Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde studie van acupunctuur voor chronische stralings-geinduceerde xerostomie in hoofd-halscarcinoom patiënten

(0)2024-05-14 13:30   ( Nieuws )

Prof. Lorenzo CohenPatiënten die radiotherapie krijgen voor hoofd-halscarcinoom (HNC) kunnen chronische stralings-geïnduceerde xerostomie ontwikkelen. Een multicenter gerandomiseerde studie in de Verenigde Staten heeft werkzaamheid van acupunctuur voor deze xerostomie geëvalueerd. Prof. Lorenzo Cohen (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie, uitgevoerd in 33 centra, includeerde patiënten met graad 2 of 3 stralings-geïnduceerde xerostomie tenminste 12 maanden na voltooiing van bilaterale radiotherapie, zonder eerdere xerostomie. Alle patiënten kregen standard oral hygiene (SOH), en werden 1:1:1 gerandomiseerd naar true acupuncture (TA), sham acupuncture (SA), of alleen SOH. Patiënten in de TA- en SA-groepen werden tweemaal per week gedurende vier weken behandeld. Patiënt-gerapporteerde xerostomie (Xerostomia Questionnaire) en kwaliteit van leven (FACT-G) werden geïnventariseerd voor aanvang van de behandeling,en na vier, acht, twaalf, en zesentwintig weken. Primair eindpunt was xerostomie na vier weken.



De studie includeerde 258 patiënten (77,9% mannen; gemiddelde leeftijd 65,0 ± 9,16 jaar) gemiddeld 4,21 ± 3,74 jaar na de diagnose, onder wie 67,1% met stadium IV ziekte. Elk van de drie groepen bestond uit 86 patiënten. De figuur laat zien dat na vier weken behandeling de TA-patiënten significant minder xerostomieklachten en betere kwaliteit van leven hadden dan de patiënten uit de beide andere groepen.

De onderzoekers concluderen dat de resultaten van de studie suggereren dat onder HNC-patiënten TA meer effectief was voor de behandeling van chronische stralings-geïnduceerde xerostomie dan SA of SOH.

1.Cohen L, Danhauer SC, Garcia MK et al. Acupuncture for chronic radiation-induced xerostomia in head and neck cancer. JAMA Network Open 2024;7:e2410421

Summary: A multicenter randomized trial in the USA found that among head and neck cancer patients with chronic radiation-induced xerostomia, acupuncture reduces xerostomia and leads to improvement in quality of life.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren