Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde studie van alfa-lipoïnezuur voor chemotherapie-geassocieerde neuropathie en cardiotoxiciteit


Dr. Rehab WeridaGebruik van paclitaxel en doxorubicine is geassocieerd met verhoogd risico van neurotoxiciteit respectievelijk cardiotoxiciteit. Alfa-lipoïnezuur (aLA) is een vetzuur met antioxiderende en anti-inflammatoire eigenschappen. Een multicenter gerandomiseerde prospectieve studie in Egypte heeft werkzaamheid van aLA voor paclitaxel-geïnduceerde neuropathie en doxorubicine-geïnduceerde cardiotoxiciteit in patiënten met mammacarcinoom geïnventariseerd. Dr. Rehab Werida (Universiteit van Damanhour) en collega’s publiceren de studie in Supportive Care in Cancer.1

De studie includeerde 64 patiënten met mammacarcinoom die vier drie-weekse cycli doxorubicine-cyclofosfamide kregen gevolgd door twaalf weken paclitaxel eens per week. De aLA-groep (n=32) kreeg tijdens de chemotherapie dagelijks 600 mg aLA, en de controlegroep (n=32) kreeg placebo. Neurotoxiciteit tijdens de paclitaxelfase werd geëvalueerd met de NCI-CTCAE versie 4.0 en met de 12-item FACT/GOG-Ntx-12 versie 4 vragenlijst. De figuur laat zien dat na negen en twaalf weken paclitaxel de neurotoxiciteit in de aLA-groep significant lager was dan in de placebogroep. De werkzaamheid voor doxorubicine-geïnduceerde cardiotoxiciteit werd beoordeeld aan de hand van serumgehalten van BNP, TNF-α, malondialdehyde, en neurotensine. Vergeleken met gehalten in de placebogroep waren aan het eind van de chemotherapie de gehalte in de aLA-groep significant lager (p<0,0001 voor alle vergelijkingen).

De onderzoekers concluderen dat aLA veelbelovende werkzaamheid had tegen paclitaxel- en doxorubicine-geïnduceerde toxiciteiten.

1.Werida RH, Elshafieay RA, Ghoneim A et al. Role of alpha-lipoic acid in counteracting paclitaxel- and doxorubicin-induced toxicities: a randomized controlled trial in breast cancer patients. Supp Care Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: A randomized study in Egypt found that alpha-lipoic acid was a promising adjuvant therapy to attenuate paclitaxel-associated neuropathy and doxorubicine-induced cardiotoxicity in women with breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren