Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde studie van ATG voor preventie van aGVHD na matched sibling donor transplantatie


Dr. Xiao-Jun HuangEr is geen consensus over de rol van antithymocyt-globuline (ATG) voor de preventie van acute graft-versus-host disease (aGVHD) na HLA-matched sibling donor transplantation (MSDT) voor hematologische maligniteiten. Een prospectieve gerandomiseerde studie in China heeft de waarde van ATG in deze setting onderzocht.Dr. Xiao-Jun Huang (Peking Universiteit, Beijing) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie, uitgevoerd in 23 centra, includeerde 263 patiënten in de leeftijd van 40 tot en met 60 jaar die MSTD ondergingen voor standaard-risico hematologische maligniteiten. Ze werden gerandomiseerd naar een ATG-groep (4,5 mg/kg thymoglobuline plus cyclosporine, metothrexaat en mycofenolaat mofetil) of een controlegroep (alleen CsA, MTX, en MMF). Het primaire eindpunt van de studie was graad 2-4 aGVHD in de eerste honderd dagen na MSTD.


De honderd-dagen cumulatieve incidentie van graad 2-4 aGVHD was 13,7% in de ATG-groep (95%-bti 13,5-13,9) versus 27,0% in de controlegroep (95%-bti 26,7-27,3), een significant verschil (p=0,007). De ATG-groep had ook significant lagere incidentie van twee-jaars chronische GVHD (27,9% versus 52,5%; p<0,001) en twee-jaars extensieve cGVHD (8,5% versus 23,2%; p=0,029). Er waren geen verschillen tussen beide groepen in CMV-reactivering, EBV-reactivering, drie-jaars nonrelapse mortaliteit), drie-jaars cumulatieve incidentie van relapse, drie-jaars overall survival, en drie-jaars leukemievrije overleving. De drie-jaars GVHD recidiefvrije overleving was significant beter in de ATG-groep (38,7% versus 24,5%; p=0,003).

De onderzoekers concluderen dat ATG effectief de incidentie van aGVHD verlaagde na MSDT voor hematologische maligniteiten, zonder negatieve impact op de cumulatieve incidentie van relapse of de nonrelapse mortaliteit.

1.Chang Y-J, Wu D-P, Lai Y-R et al. Atnithymocyte globulin for matched sibling donor transplantation in patients with hematologic malignancies: a multicenter, open-label, randomized controlled study. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter randomized study in China found that antithymocyte globulin can effectively decrease the incidence of aGVHD after HLA-matched sibling donor transplantation for hematologic malignancies, without affecting cumulative incidence of relapse or nonrelapse mortality.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren