Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde studie van esomeprazol en aspirine voor Barrett-slokdarm

(0)2018-07-29 11:58   ( Nieuws )

Prof. Janusz JankowskiBarrett-slokdarm is de belangrijkste risicofactor voor slokdarm-adenocarcinoom. De Aspirin and Esomeprazole Chemoprevention in Barrett’s metaplasia Trial (ASPECT) onderzocht de waarde van chemopreventie met hoge dosering esomeprazol protonpompremmer (PPI) en aspirine in patiënten met Barrett slokdarm. Prof. Janusz Jankowski (Morecambe Bay University Hospitals Trust, Lancaster UK) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet.1

AspECT, uitgevoerd in 84 centra in het UK en één centrum in Canada, includeerde 2557 patiënten met Barrett slokdarm van 1 cm of groter, die 1:1:1:1 werden gerandomiseerd naar hoge-dosering PPI (40 mg tweemaal daags) of lage-dosering PPI (20 mg eenmaal daags) met of zonder aspirine (300 mg eenmaal daags in het UK; 325 mg eenmaal daags in Canada) gedurende tenminste acht jaar. Het primaire composiet eindpunt was tijd tot overlijden (all-cause), slokdarmcarcinoom, of hooggradige dysplasie. Pathologen die het eindpunt beoordeelden waren geblindeerd voor de behandelingsarm.

De lage-dosering PPI en geen-asipirine groep telde 705 patiënten, de hoge-dosering PPI en geen-aspirine groep 704, de lage-dosering PPI en wel-aspirine groep 571, en de hoge-dosering PPI en wel-aspirine groep 577. De duur van mediane follow-up en behandeling was 8,9 jaar (20.095 persoonsjaren follow-up). Tijdens de follow-up vonden 313 primair-eindpunt gebeurtenissen plaats. De figuur laat zien dat hoge-dosering PPI superieur was aan lage-dosering PPI, en dat wel-aspirine niet significant superieur was aan geen-aspirine. De combinatie van hoge-dosering PPI en wel-aspirine had de beste uitkomsten (versus lage-dosering PPI en geen-aspirine TR 1,59; p=0,0068). Numbers needed to treat waren 34 voor PI en 43 voor aspirine. Behandelings-gerelateerde serious adverse events werden gerapporteerd door 28 deelnemers (1%).

De onderzoekers concluderen dat hoge-dosering PPI en aspirine chemopreventie, met name in combinatie, significant en veilig uitkomsten verbeterde in patiënten met Barrett-slokdarm.

1.Jankowski JAZ, de Caestecker J, Love SB et al. Esomeprazole and aspirin in Barrett’s oesophagus (AspECT): a randomised factorial trial. Lancet 2018; epub ahead of print

Summary: The British/Canadian randomised AspECT study showed that high-dose PPI and aspirin chemoprevention therapy, especially in combination, significantly and safely improved outcomes in patients with Barrett’s oesophagus.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren