Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde studie van opt-out versus opt-in benadering van kandidaten voor mammacarcinoomscreening


Dr. Leah MarcotteDe optimale strategie voor het benaderen van vrouwen die in aanmerking komen voor mammacarcinoomscreening is niet duidelijk. Een gerandomiseerde studie onder vrouwen in de leeftijd van 45 tot en met 75 jaar in een centrum van de Veterans Health Adminstration heeft twee strategieën vergeleken. Dr. Leah Marcotte (University of Washington, Seattle) en collega’s publiceren de studie in JAMA Internal Medicine.1


De studie includeerde 883 vrouwelijke veteranen die in aanmerking kwamen voor screening (gemiddelde leeftijd 59,13 ± 8,24 jaar; 74,3% had eerder screening ondergaan). De vrouwen werden 1:1 gerandomiseerd naar automatische verwijzing voor mammografie (opt-out groep; n=441) of telefonische uitnodiging voor mammografie (opt-in groep; n=442). Het primaire eindpunt was voltooide mammografie binnen 100 dagen. Er was voor dit eindpunt geen significant verschil tussen de twee groepen (15,2% versus 14,9%; p=0,90). Er was ook geen significant verschil voor het secundaire eindpunt voltooide of geplande mammografie binnen 100 dagen (19,0% versus 24,0%; p=0,07). In de opt-out groep werden wel significant vaker verwijzingen gecanceld dan in de opt-in groep (23,6% versus 5,4%; p<0,001). In analyse na exclusie van vrouwen die niet per telefoon bereikt konden worden of die na randomisatie uitvielen (bijvoorbeeld omdat ze recent mammografie hadden ondergaan) werden vergelijkbare resultaten gezien, met uitzondering van een hoger percentage met voltooide of geplande mammografie in de opt-out groep dan in de opt-in groep (26,3% versus 19,3%; p=0,02).

De onderzoekers concluderen dat de opt-out strategie vergeleken met de opt-in strategie niet resulteerde in significant hoger percentage met voltooide mammografie binnen 100 dagen maar wel in substantieel meer gecancelde verwijzingen, leidend tot hogere administratieve belasting van de staf van de mammografiecentra.

1.Marcotte LM, Deeds S, Wheat C et al. Automated opt-out vs opt-in patient outreach strategies for breast cancer screening. A randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2023.4321

Summary: A randomized trial at the Veterans Affairs Puget Sound Health Care System found that an opt-out population-based breast cancer screening outreach approach compared with an opt-in approach did not result in a significant difference in mammography completion but did lead to substantially more canceled mammography referrals, increasing staff burden.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren