Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde studie van toevoegen van bevacizumab aan TAS-102 voor chemorefractair mCRC


Prof. Per PfeifferBehandeling met TAS-102 (trifluridine-tipiracil) verlengt de overleving in patiënten met chemorefractair metastatisch colorectaalcarcinoom (mCRC). Een gerandomiseerde multicenterstudie in Denemarken heeft de overlevingsimpact onderzocht van toevoegen van bevacizumab aan TAS-102 in deze patiënten. Prof. Per Pfeiffer (Universiteit van Odense) presenteerde de studie gisteren op het ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2019 in Barcelona.1


De studie includeerde 93 patiënten met mCRC, progressieve ziekte tijdens of na chemotherapie of EGFR-remmer, en ECOG performance status 0 of 1. De patiënten werden gerandomiseerd naar TAS-102 of TAS-102 plus bevacizumab (5 mg/kg op dagen 1 en 15 van vier-weekse cycli). Eindpunten van de studie waren progressievrije overleving, overall survival, en veiligheid.

De mediane PFS was 2,6 maanden met alleen TAS-102 versus 4,6 maanden met TAS-102 plus bevacizumab (HR 0,45; p=0,001). De mediane OS was 6,7 maanden met alleen TAS-102 versus 9,4 maanden met TAS-102 plus bevacizumab (HR 0,55; p=0,03). De therapie werd goed verdragen. Patiënten in de bevacizumab-arm hadden meer frequent graad 3 of 4 neutropenie (67% van de patiënten versus 38%; p<0,05). Febriele neutropenie werd gezien in drie patiënten in de TAS-102 plus bevacizumab arm versus één patiënt in de alleen TAS-102 arm.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van bevacizumab aan TAS-102 voor chemorefractair mCRC resulteerde in statistisch significante en klinisch relevante verlenging van PFS en OS.

1.Pfeiffer P et al. ESMO World GI 2019; abstr. O-014

Summary: A multicenter randomized study in Denmark found that addition of bevacizumab to TAS-102 for chemorefractory metastatic colorectal cancer resulted in statistically significant and clinically relevant improvement in PFS and OS, with a favorable safety profile.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren