Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde studie van topische pijncontrole voor schildwachtklier-radiotracerinjecties in patiënten met mammacarcinoom


Dr. Heather NeumanOntvangen van injectie van radiotracers voor schildwachtklier-mapping in mammacarcinoom kan pijnlijk zijn. Een vier-armige gerandomiseerde studie van de University of Wisconsin (Madison) heeft verschillende methoden van topische pijncontrole in deze setting vergeleken. Dr. Heather Neuman en collega’s publiceren de studie in Annals of Surgical Oncology.1De studie includeerde 167 patiënten die gerandomiseerd werden naar ijs voorafgaand aan de injectie (controle; n=44), ijs plus vibrerend afleidend device (Buzzy; n-39), 4% lidocaïne patch (n=44), of ijs plus Buzzy plus 4% lidocaïne patch (n=40). De patiënten rapporteerden de pijn met gebruik van de Wong-Baker Faces Pain Rating Scale (primair eindpunt) en tevredenheid over de pijncontrole. De analyses lieten geen significante verschillen zien in pijnscores tussen de verschillende groepen. Vijfentachtig procent van de patiënten was tevreden over de ontvangen behandeling, zonder verschillen tussen de groepen. De behandelaars rapporteerden evenmin verschillen in hun perceptie van de pijn, en vonden behandelingen met Buzzy moeilijker toe te dienen.

De onderzoekers concluderen dat gebruik van ijs een redelijke keus is voor topische pijncontrole bij injectie van radiotracer voor mapping van schildwachtklier in patiënten met mammacarcinoom.

1.Wiener AA, Schumacher JR, Perlman SB et al. A four-arm randomized clinical trial of topical pain control for sentinel node radiotracer injections in patients with breast cancer. Ann Surg Oncol 2024-15235-7

Summary: A randomized study at the University of Wisconsin (Madison) found no differences in pain control with ice versus other topical methods among patients receiving radiotracer injections for breast cancer sentinel lymph node mapping.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren