Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde studie van vroege lokale behandeling van de primaire tumor in de novo stadium IV mammacarcinoom


Prof. Seema KhanIn 6% van de patiënten met nieuw-gediagnostiseerd mammacarcinoom worden afstandsmetastasen gezien. Het is denkbaar dat locoregionale behandeling van de primaire tumor de overall survival van deze patiënten verbetert, maar in klinische studies zijn tegenstrijdige resultaten gezien. De gerandomiseerde EA2108-studie in de Verenigde Staten en Canada heeft de locoregionale therapie in deze setting geëvalueerd. Prof. Seema Khan (Northwestern University, Chicago IL) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 390 vrouwen met metastatisch mammacarcinoom en een intacte primaire tumor. De patiënten kregen gedurende vier tot acht maanden systemische therapie. De 256 patiënten die geen progressie hadden werden vervolgens gerandomiseerd naar voortzetting van de systemische therapie (n=125) of locoregionale therapie van de primaire tumor (chirurgie en radiotherapie; n=131). Het primaire eindpunt was overall survival. De drie-jaars OS-percentages waren 67,9% zonder en 68,4% met locoregionale therapie (p=0,57) en de mediane OS was 53,1 maanden (95%-bti 47,9-NE) versus 54,9 maanden (46,7-NE) in de twee groepen. Locoregionale progressie was minder frequent in de groep met locoregionale therapie (16,3% versus 38,9% na drie jaar). Kwaliteit van leven was largely similar in beide groepen.

De onderzoekers concluderen dat vroege locoregionale therapie niet resulteerde in verbetering van de OS van vrouwen met metastatisch mammacarcinoom bij presentatie; deze therapie was wel geassocieerd met verbetering van de locoregionale controle maar niet met verbetering van de kwaliteit van leven.

1.Khan SA, Zhao F, Goldstein LJ et al. Early local therapy for the primary site in de novo stage IV breast cancer: results of a randomized clinical trial (EA2108). J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multicenter randomized EA2108 study found that early locoregional therapy for the primary site did not improve survival in patients presenting with metastatic breast cancer. Although it was associated with improved locoregional control, this had no overall impact on quality of life.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren