Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde studie van werkzaamheid van carboplatine en isotretinoïne voor pediatrisch hoog-risico medulloblastoom


Dr. Sarah LearyHersentumoren vormen de belangrijkste oorzaak van ziekte-gerelateerd overlijden van kinderen. Medulloblastoom is de meest-prevalent embryonale hersentumor. Er is behoefte aan strategieën om de overleving van medulloblastoom te verbeteren. Een fase 3-studie van de Children’s Oncology Group heeft intensivering van de behandeling met carboplatine als radiosensitizer en isotretinoïne als pro-apoptotisch middel geëvalueerd. Dr. Sarah Leary (University of Washington, Seattle) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De studie, in centra in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, en de Verenigde Staten, includeerde patiënten in de leeftijd van 3 tot en met 21 jaar, met nieuw-gediagnostiseerd hoog-risico medulloblastoom. Hoog-risico kenmerken waren metastase, residuele ziekte, of diffusie anaplasie. De patiënten werden tijdens de craniospinale bestraling gerandomiseerd naar wekelijks vincristine met of zonder dagelijks carboplatine, gevolgd door zes cycli onderhouds-chemotherapie met cisplatine, cyclofosfamide, en vincristine, met of zonder twaalf cycli isotretinoïne tijdens en na de onderhoudsbehandeling. Het primaire eindpunt was gebeurtenisvrije overleving.

De studie includeerde 261 evalueerbare patiënten: 183 jongens (70%) en 79 meisjes. De mediane leeftijd was 8,6 jaar (range 3,3-21,2). Honderdnegenentachtig patiënten (72%) hadden metastastische ziekte, 58 (22%) hadden diffuse anaplasie, en 14 (5%) hadden meer dan 1.5 cm2 residuele ziekte. Onder alle patiënten was het vijf-jaars EFS-percentage 62,9% (95%-bti 55,6-70,2) en het vijf-jaars overall survival-percentage 73,4% (66,7-80,1). De isotretinoïne-randomisatie werd vroeg gesloten vanwege futiliteit. Het vijf-jaars EFS-percentage was onder alle patiënten 66,4% met carboplatine versus 59,2% zonder carboplatine (p=0,11). In de subgroep van patiënten met group 3 ziekte was het effect van carboplatine wel significant (73,2% versus 53,7%; p=0,047). Onder alle patiënten verschilde de vijf-jaars OS voor de verschillende moleculaire subgroepen (WNT-route geactiveerd 100%; SHH-route geactiveerd 53,6%; group 3 37,3%; en group 4 76,9%).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van carboplatine tijdens de bestraling resulteerde in significante verbetering van het vijf-jaars EFS-percentage onder kinderen met hoog-risico group 3 medulloblastoom.

1.Leary SES, Packer RJ, Li Y et al. Efficacy of carboplatin and isotretinoin in children with high-risk medulloblastoma. A randomized clinical trial from the Children’s Oncology Group. JAMA Oncology 2021.2224

Summary: A multinational randomized clinical trial by the Children’s Oncology Group investigated addition of daily carboplatin to weekly vincristine during radiotherapy for pediatric high-risk medulloblastoma. Among all patients, carboplatin had no significant effect (p=0.11) but among patients with group 3 disease the 5-year event-free survival rate was 73.2% with carboplatin versus 53.7% without carboplatin (p=0.047).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren